Dążymy do zrównoważonego rozwoju

Produkty EJOT® posiadają deklaracje środowiskowe

Ochrona środowiska i zrównoważone zarządzanie zasobami należą do najważniejszych zadań przyszłości. Także w sektorze konstrukcji i nieruchomości zrównoważone budownictwo zyskuje coraz większe znaczenie.

Budynki podlegają ocenie pod kątem aspektów ekologicznych, takich jak sprawność energetyczna, zużycie zasobów itp. W szczególności podmioty zamawiające uwzględniają przedmiotowe kryteria przy udzielaniu zamówień publicznych.

W odniesieniu do przyszłego rozporządzenia o produktach budowlanych konieczne są certyfikaty dotyczące podstawowych warunków w zakresie „higieny, środowiska, ochrony zdrowia” i „zrównoważonego używania zasobów naturalnych”. Będąc wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie mocowań w systemach izolacji cieplnej EJOT już kilka lat temu zareagował na te wymagania.

Jako pierwszy producent łączników, EJOT otrzymał deklarację środowiskową (Environmental Product Declaration, EPD) dla swoich produktów, tym samym przedstawił pełną i kompletną dokumentację zrównoważonego rozwoju i ich zbilansowanego wpływu na środowisko naturalne. Kolejne były deklaracje dla zakotwień i zamocowań do dachów płaskich i fasad wentylowanych.

W dziedzinie przemysłowych konstrukcji lekkich EJOT skompletował swoje portfolio produktów w sprawie oceny oddziaływania budynku na środowisko zgodnie z DIN EN 15978.
EPD-Logo