1. Strona główna
 2. Sustainability
 3. Environment | Reach

REACH - Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczeń w zakresie chemikaliów

REACH Compliance

W rozumieniu REACH EJOT jest dalszym użytkownikiem i tym samym nie odpowiada za rejestrację substancji. Kładziemy duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo, dlatego wszystkie produkty podlegają regularnym i surowym kontrolom. Naturalnie obejmują one przestrzeganie ustawowych wartości granicznych w odniesieniu do substancji szkodliwych.

EJOT spełni lub zachowa obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH i w związku z tym wezwie umownie wszystkich dostawców, aby również stosowali się do ustalonych wymogów. Nasi dostawcy są m.in. zobowiązani do nienaruszania zakazów dotyczących stosowanych substancji i obowiązków deklarowania.

Nie dotyczą nas obowiązki związane z rejestracją substancji i mieszanin. Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH istnieje dla nas jednak obowiązek udzielania informacji o wyrobach.

W razie potrzeby zawiadomimy Państwa o istotnych zmianach w Państwa produktach spowodowanych przez REACH, ich zdolności dostawczej oraz jakości, elementów dostarczonych przez nas w ramach współpracy handlowej i ewentualnie ustalimy z Państwem odpowiednie działania.

Opis REACH:

REACH oznacza „rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczeń w zakresie chemikaliów " (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i obowiązuje od 1. czerwca 2007.
​​​​​​​

Oświadczenie REACH – informacje uzupełniające 

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH każdy dostawca wyrobu winien poinformować, jeżeli produkt zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (tzw. SVHC - Substancesof Very High Concern) powyżej 0,1% (procent masy). W przypadku wyrobów złożonych należy oprzeć się na progu stężenia pojedynczych produktów (np. kierownica roweru, klamra paska). Z tego względu należy:
 • ​​​​​​​regularnie kontrolować listę kandydacką:
  • ​​​​​​​uwzględniać regularne aktualizacje listy kandydackiej:​​​​​​​
  • lista kandydacka jest aktualizowana dwa razy w roku (na początku i w środku roku) 
  • istnieje możliwość, że substancje z listy kandydackiej zostały zawarte w produktach?
 • obowiązkowo udzielać informacji o substancjach zawartych w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1 % i znajdujących się na liście kandydackiej: przekazanie informacji wystarczających do bezpiecznego użytkowania, przynajmniej podanie nazwy danej substancji.
  • dobrowolne przekazanie informacji na przestrzeni łańcucha dostaw w przypadku odbiorców przemysłowych 
  • informowanie prywatnych konsumentów końcowych tylko w odpowiedzi na zapytanie (45 dni)
Reach 227024803.jpg

Osoba kontaktowa REACH

Patrycja Niedźwiedź

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego EJOT Polska

Do pobrania

REACH