1. Strona główna
  2. Sustainability
  3. Corporate Carbon Footprint

Ślad węglowy

Od 2013 roku badamy ślad węglowy według międzynarodowych standardów Greenhouse Gas Protocol. Raport EJOT Corporate Carbon Footprint, w skrócie raport CCF, koncentruje się na ważnych i możliwych do kontrolowania źródłach emisji Grupy EJOT. Oznacza to, że wszystkie ważne informacje na temat środowiska przedstawiono w raporcie w sposób przejrzysty i zrozumiały. W celu nadzorowania naszej skuteczności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych obserwujemy również wydzielanie CO2 w ilości produkowanej.
Raport CCF służy temu, aby przejrzyście odzwierciedlić naszą efektywność gospodarczą i środowiskową. Dzięki aktywnemu informowaniu o mocnych i słabych stronach chcielibyśmy wzmocnić zaufanie naszych interesariuszy (link do oceny interesariuszy) do naszej firmy. 
Na podstawie raportu sporządzonego zgodnie z uznanymi międzynarodowo wytycznymi Greenhouse Gas Protocol ujawniamy efekty naszej działalności środowiskowej i dzięki temu zyskujemy możliwość porównania z innymi firmami. 

W przedsiębiorstwie działającym na skalę międzynarodową każdy zakład ma swoje mocne i słabe strony, nad którymi musimy pracować. Bilansowanie emisji gazów cieplarnianych pokazuje także obszary działania (link do istotnych kwestii wewnętrznych/zewnętrznych), którym EJOT musi się przyjrzeć w przyszłości.

Do naszych celów należy także ciągłe ulepszanie bazy danych w odniesieniu do raportu CCF. Dzięki temu w 2017 roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w raporcie CFF zagraniczne zakłady produkcyjne. To zapewnia przejrzystość i buduje zaufanie naszych interesariuszy.
 

Nasi interesariusze 

Do najważniejszych interesariuszy należą nasi współpracownicy, klienci, dostawcy oraz państwo i społeczeństwo. Zmotywowani i zadowoleni pracownicy mogą swoimi pomysłami przyczynić się do rozwoju firmy. Bezpośrednio uczestniczą w kreowaniu wartości dodanej przedsiębiorstwa. Regularne szkolenia poprawiają umiejętności i kompetencje naszych pracowników. 
EJOT to firma rodzinna. Poczucie więzi rodzinnych jest głównym elementem naszej kultury korporacyjnej. Chcemy, aby nasi pracownicy potrafili połączyć karierę i rodzinę.

Nasze innowacyjne produkty i przestrzeganie specyficznych wymogów czynią z naszych klientów kolejną znaczącą grupę interesariuszy.  

EJOT akceptuje tylko wybranych i sprawdzonych dostawców. Gwarantują to audyty dostawców i oświadczenia. Nasza dyrektywa EJOT Compliance stanowi podstawę udanej współpracy handlowej.

Niedotrzymanie dodatkowych postanowień lub ustawowych przepisów może mieć bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo. Oczekiwania ze strony państwa i społeczeństwa (np. urzędów) są wysokie, ponieważ należy przestrzegać aspektów prawnych, a ochrona środowiska posiada szeroką akceptację społeczną. Dlatego EJOT współpracuje ściśle z urzędami i instytucjami. Ryzyka i szanse są w porę identyfikowane i oceniane przez wewnętrzne systemy kontroli.