Procedura składania skarg i informowania o nieprawidłowościach

EJOT jest otwarty na sygnalistów i osoby zgłaszające nieprawidłowości i działa zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie sygnalistów (dyrektywa UE 2019/1937 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) oraz niemiecką ustawą o ochronie sygnalistów (HinSchG).

EJOT zobowiązuje się również do poszanowania praw człowieka i środowiska naturalnego oraz do wzięcia odpowiedzialności za własny łańcuch dostaw i wartości.

Główną osobą kontaktową w EJOT w zakresie informacji i skarg dotyczących wyżej wymienionych kwestii jest pan Winfried Schwarz, który jest również Głównym Specjalistą ds. zgodności (Chief Compilance Officer) i Administratorem spraw związanych z Prawami Człowieka w EJOT. Jest on niezależnym prawnikiem i nie podlega instrukcjom kierownictwa EJOT. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zarządzającemu Grupy EJOT. Z panem Schwarzem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +49 163 5290 860 oraz pocztą elektroniczną pod adresem compliance@ejot.com. Ten adres e-mail jest przypisany wyłącznie do pana Schwarza a treść korespondencji nie może być przeglądana przez osoby trzecie.

Osoby, które chcą zachować anonimowość wobec pana Schwarza, mogą skontaktować się z nim anonimowo pod powyższym adresem e-mail lub listownie pod następującym adresem:

Osobiste/poufne
Pan Winfried Schwarz
EJOT Holding GmbH & Co KG
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg

Jest to wewnętrzne centrum zgłoszeniowe w rozumieniu § 12 HinSchG, które jest obsługiwane przez podmiot zewnętrzny. Sygnaliści mogą również skontaktować się z zewnętrznym centrum zgłoszeniowym, np. Federalnym Urzędem Sprawiedliwości (§ 19 HinSchG) lub Federalnym Urzędem Kartelowym (§ 22 HinSchG).

Zgłaszane mogą być zarówno naruszenia praw człowieka lub obowiązków w zakresie ochrony środowiska, inne naruszenia prawa i naruszenia wewnętrznych przepisów EJOT, jak i zwykłe podejrzenia dotyczące możliwych naruszeń i/lub zagrożeń. 

Szczegółowe informacje na temat procedury składania skarg - w szczególności dalszego postępowania po otrzymaniu skargi - znajdują się w Zasadach postępowania dotyczących składania skarg w sprawie ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw EJOT.
 

Zasady składania i rozpatrywania skarg