Kodeks postępowania EJOT

Gdy Adolf Böhl rozpoczynał przed 100 laty produkcję gwoździ, a później także śrub, było dla niego oczywiste, żeby postępować zgodnie z przepisami i prawem. Fakt, że ta oczywistość, zostanie zapisana wiele lat później w formie Zasad Compilance, było to dla niego nie do pomyślenia. 
 

Dlaczego to robimy?

Jesteśmy zgodni, co do tego, że chcemy być konkurencyjni, poprzez jakość naszego działania, a nie przez korupcję, zmowy cenowe czy inne nieakceptowalne działania. Chcemy być godnym zaufania 
i rzetelnym partnerem naszych klientów, bo właśnie dzięki tym cechom udało się stworzyć EJOT - uznane przedsiębiorstwo w branży techniki połączeń. Także w przyszłości chcemy utrzymać tą pozycję i dalej ją umacniać. 

Dyrektywa Compliance jest naszym etycznym i prawnym kompasem. Są w niej zawarte najważniejsze zasady naszego postępowania wewnątrz grupy EJOT, jak również wobec naszych partnerów i na forum publicznym. Udziałowcy, Zarząd i Rada Nadzorcza oczekują od wszystkich współpracowników, że będą rygorystycznie stosować wytyczne dyrektywy. W przypadku pytań, można zwrócić się do pracownika działu Compliance w centrali w Bad Berleburg. Tam uzyskacie odpowiedzi, których potrzebujecie. To również obowiązuje, jeśli zauważycie, że reguły są naruszane. Nikt nie chce tworzyć atmosfery nieufności, lecz Państwa obowiązkiem jest zgłoszenie wykroczenia, o którym się dowiecie. Nikt nie musi obawiać się represji w tej sytuacji. 
EJOT, jakość łączy. To hasło sprawiło, że odnieśliśmy sukces. Chcemy przekonywać najwyższą jakością. Dyrektywa EJOT Compliance pomoże nam dostarczać naszym klientom najlepszą ofertę oraz być godnym zaufania partnerem dla naszych dostawców.

Bad Berleburg, Styczeń 2022

EJOT Holding GmbH & Co. KG
​​​​​​​
Winfried Schwarz
Chief Compliance Officer
Compliance

Do pobrania