Kodeks postępowania EJOT

Gdy Adolf Böhl rozpoczynał przed 100 laty produkcję gwoździ, a później także śrub, było dla niego oczywiste, żeby postępować zgodnie z przepisami i prawem. Fakt, że ta oczywistość, zostanie zapisana wiele lat później w formie Zasad Compilance, było to dla niego nie do pomyślenia. 
 

Dlaczego to robimy?

Jesteśmy zgodni, co do tego, że chcemy być konkurencyjni, poprzez jakość naszego działania, a nie przez korupcję, zmowy cenowe czy inne nieakceptowalne działania. Chcemy być godnym zaufania 
i rzetelnym partnerem naszych klientów, bo właśnie dzięki tym cechom udało się stworzyć EJOT - uznane przedsiębiorstwo w branży techniki połączeń. Także w przyszłości chcemy utrzymać tą pozycję i dalej ją umacniać. 

Dyrektywa Compliance jest naszym etycznym i prawnym kompasem. Są w niej zawarte najważniejsze zasady naszego postępowania wewnątrz grupy EJOT, jak również wobec naszych partnerów i na forum publicznym. Udziałowcy, Zarząd i Rada Nadzorcza oczekują od wszystkich współpracowników, że będą rygorystycznie stosować wytyczne dyrektywy. W przypadku pytań, można zwrócić się do pracownika działu Compliance w centrali w Bad Berleburg. Tam uzyskacie odpowiedzi, których potrzebujecie. To również obowiązuje, jeśli zauważycie, że reguły są naruszane. Nikt nie chce tworzyć atmosfery nieufności, lecz Państwa obowiązkiem jest zgłoszenie wykroczenia, o którym się dowiecie. Nikt nie musi obawiać się represji w tej sytuacji. 
EJOT, jakość łączy. To hasło sprawiło, że odnieśliśmy sukces. Chcemy przekonywać najwyższą jakością. Dyrektywa EJOT Compliance pomoże nam dostarczać naszym klientom najlepszą ofertę oraz być godnym zaufania partnerem dla naszych dostawców.

Bad Berleburg, Styczeń 2022

EJOT Holding GmbH & Co. KG
​​​​​​​
Winfried Schwarz
Chief Compliance Officer
Compliance

Do pobrania

Whistleblower Guideline

EJOT is open to so-called whistleblowers and proceeds in accordance with the Whistleblower Directive of the European Union (EU Directive 2019/1937 of 26.11.2019 for the protection of persons who report violations of Union law).

The contact person at EJOT is Winfried Schwarz, who is also the Chief Compliance Officer of EJOT. He is a self-employed lawyer and is not subject to the instructions of the EJOT management. He reports directly to the managing partner of the EJOT Group, Christian Frank Kocherscheidt. Mr. Schwarz can be reached by phone on +49 163 5290 860 and by email at compliance@ejot.com. This e-mail address is exclusively assigned to Mr. Schwarz and cannot be viewed by third parties.