Oferty pracy

Inżynier ds. automatyzacji - miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca

28.03.2024

Projektowanie maszyn i urządzeń do produkcji seryjnej oraz gniazd produkcyjnych, opracowywanie dokumentacji technicznej.

Doradca techniczno - handlowy DYSTRYBUCJA

15.01.2024

Realizowanie strategii firmy na podległym terenie działania w zakresie sprzedaży dystrybucyjnej

Doradca techniczno - handlowy CROSSFIX

08.01.2024

Realizowanie strategii firmy w obszarze sprzedaży fasad wentylowanych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Klientami na powierzonym terenie

Doradca techniczno - handlowy

05.01.2024

Realizowanie strategii firmy na podległym terenie działania, aktywne pozyskiwanie klientów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami Firmy

Inżynier symulacji wtrysku - miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca

05.01.2024

Przeprowadzanie symulacji wtrysku i obliczeń wytrzymałościowych metodą FEM, symulacje wtrysku za pomocą Moldex3D i interpretacja wyników

Inżynier projektu - miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca

08.05.2023

Koordynacja i nadzór nad projektami z branży Automotive.

Nota dotycząca prywatności kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Jeżowska 9, 42-793 Ciasna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ereinert@ejot.com
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Nie znalazleś odpowiedniej oferty?

Wyślij nam swoje CV

Aneta Pietruszka
apietruszka@ejot.com
+48 451 075 887
+48 343 510 660 wew. 777