Oferty pracy

Referent ds. handlowych

12.01.2022

Obsługa dostawców zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami. Utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi dostawcami. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Nadzór nad terminowością realizacji zadań działu zakupów.

job_schafer.jpg

Elektryk-Automatyk

24.09.2021

Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych. Bieżące wsparcie działu produkcyjnego przy obsłudze maszyn i urządzeń. Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki w zakładzie

job-elek.jpg

Ustawiacz form i procesów metodą wtrysku - miejsce pracy : Ciasna k/Lublińca

01.07.2021

Ustawianie parametrów wtrysku zgodnie z przygotowaną dokumentacją technologiczną

Magazynier - logistyk - miejsce pracy : Ciasna k/Lublińca

01.07.2021

Przyjmowanie i magazynowanie produktów, kompletacja i szybka wysyłka zamówień w największym centrum dystrybucyjne EJOT na całym świecie.

job-cnc.jpg

Operator maszyn CNC

19.02.2021

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku.

Magazynier - logistyk - miejsce pracy Olszowa

19.02.2021

Przyjmowanie i magazynowanie produktów, kompletacja i szybka wysyłka zamówień w największym centrum dystrybucyjne EJOT na całym świecie.

Nota dotycząca prywatności kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Jeżowska 9, 42-793 Ciasna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ereinert@ejot.com
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Nie znalazleś odpowiedniej oferty?

Wyślij nam swoje CV

Anna Wróbel
awrobel@ejot.com
+48 728 938 832
+48 343 510 660 wew. 777