Oferty pracy

Młodszy specjalista ds. Kontroli Jakości – do przyuczenia - miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca

09.03.2022

Pomiary komponentów oraz wyrobów gotowych m.in. na maszynie współrzędnościowej, na mikroskopie optycznym. Prowadzenie rejestru badań, raportowanie przebiegu i wyników badań oraz ich archiwizacja.

Inżynier ds. automatyzacji

16.02.2022

Analiza bezpieczeństwa maszyn, przygotowywanie dokumentacji technicznej, tworzenie list części.

job-elek.jpg

Ustawiacz form i procesów metodą wtrysku - miejsce pracy : Ciasna k/Lublińca

04.02.2022

Ustawianie parametrów wtrysku zgodnie z przygotowaną dokumentacją technologiczną

Magazynier - logistyk - miejsce pracy Olszowa

04.02.2022

Przyjmowanie i magazynowanie produktów, kompletacja i szybka wysyłka zamówień w największym centrum dystrybucyjne EJOT na całym świecie.

job-cnc.jpg

Operator maszyn CNC

04.02.2022

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku.

Ślusarz narzędziowy - miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca

04.02.2022

Przygotowanie do produkcji określonych form wtryskowych, narzędzi oraz usuwanie ich bieżących awarii.

Magazynier - logistyk - miejsce pracy : Ciasna k/Lublińca

31.01.2022

Przyjmowanie i magazynowanie produktów, kompletacja i szybka wysyłka zamówień w największym centrum dystrybucyjne EJOT na całym świecie.

job_schafer.jpg

Elektryk-Automatyk

31.01.2022

Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych. Bieżące wsparcie działu produkcyjnego przy obsłudze maszyn i urządzeń. Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki w zakładzie

Nota dotycząca prywatności kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Jeżowska 9, 42-793 Ciasna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ereinert@ejot.com
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Nie znalazleś odpowiedniej oferty?

Wyślij nam swoje CV

Anna Wróbel
awrobel@ejot.com
+48 728 938 832
+48 343 510 660 wew. 777