Misja i wizja

Wizja EJOT

Jakość łączy


Przedsiębiorstwa szukające rozwiązań w zakresie techniki połączeń, myślą przede wszystkim o EJOT. Dotyczy to zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, telekomunikacji oraz w elektrotechnice i elektronice - czyli wszędzie tam, gdzie niezbędne są połączenia wysokiej jakości. Zapytania klientów wymagających naszej wiedzy i naszych produktów otrzymujemy w każdym europejskim kraju.
Dzięki naszym partnerom biznesowym mamy globalny zasięg. 

Nasi pracownicy są podstawą sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Razem tworzymy silną społeczność. EJOT to coś więcej niż miejsce pracy, EJOT to zespół ludzi, dążący do wspólnego celu, umiejący dzielić się nawzajem swoją wiedzą, a także wspólnie wypracowujący nowe rozwiązania i wcielający w produkty rozwiązania problemów naszych Klientów.
​​​​​​​

Misja EJOT

To jesteśmy My
EJOT to znacznie więcej niż tabliczka z nazwą firmy, jej siedziba czy miejsce pracy. To nasze myśli i działania kształtują EJOT w takiej postaci, jaką mamy Państwu przyjemność zaprezentować.
Każdy z nas jest częścią, która wkłada do całości swoją osobowość, mocne strony i swoje umiejętności. Każdego dnia na nowo i z pasją, ponad 3500 współpracowników na całym świecie pracuje na wspólny sukces.

Ludzie i zespół
Dzięki fachowej wiedzy i osobistej odpowiedzialności tworzymy jako zespół warunki do międzynarodowego sukcesu. Uczymy się od siebie nawzajem. Wszystko, z czego jesteśmy dumni, pochodzi z siły i kreatywności naszych pracowników.

Skuteczność i sukces
Nasza siła jest naszym sukcesem. Sukces prowadzi do rentowności, która jest powyżej średniej branżowej, zatem zwiększamy naszą zdolność inwestycji oraz zapewniamy adekwatny zwrot zainwestowanego kapitału. 

Odpowiedzialność i Zarządzanie
Działamy patrząc w przyszłość. Międzynarodowe wymagania pozwalają nam na dalszy rozwój, a otwarta komunikacja i wzajemne zaufanie kształtują naszą współpracę. Nasze działania charakteryzują kompetencje społeczne i wiarygodność.

Organizacja ukierunkowana na cel
Żyjemy naszymi wspólnymi celami. Jesteśmy elastyczną i wszechstronną organizacją. Myślimy i działamy procesowo. Świadomie wykorzystujemy możliwości nowoczesnych technologii informacyjnych.

Klient i Partnerstwo
Rozumiemy i spełniamy oczekiwania naszych Klientów. Ich zadowolenie jest naszą misją. Stawiamy na partnerstwo i budowanie wspólnej przyszłości. Odkrywanie rozwiązań wspólnie z naszymi Klientami i wcielanie ich w życie – to nasza siła.

Lider technologii i przyszłość
Jesteśmy rentownym, samodzielnym i otwartym na partnerstwo przedsiębiorstwem. Jako międzynarodowy lider w zakresie innowacyjnych systemów połączeniowych, na podstawie specyficznych wymagań Klienta rozwijamy know-how dla różnych segmentów rynku. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę w celu opracowania nowych obszarów zastosowań. Zaufanie naszych Klientów zdobywamy dzięki naszym innowacyjnym produktom.

Jakość i bezpieczeństwo
Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej ponosimy odpowiedzialność za jakość produktów i procesów oraz zgodność z międzynarodowymi standardami. 
Poprzez międzynarodowe partnerstwa produkujemy i nabywamy wysokiej jakości produkty. Nieustannie monitorujemy i stale doskonalimy nasze procesy. Żyjemy z pełną jakością.

Społeczeństwo i środowisko
Ponosimy odpowiedzialność wobec społeczeństwa i wyznaczamy standardy w zakresie ochrony środowiska i zasobów. Zobowiązujemy się do otwartego dialogu ze wszystkimi instytucjami społecznymi, politycznymi i naukowymi. Nasza komunikacja tworzy wiarygodność i zaufanie.

Ciągłe doskonalenie
Poprzez stosowanie zasad wąskiej produkcji (just-in-time) przyczyniamy się do oszczędności wewnątrz naszych procesów zakładowych. Ten proces prowadzi i wspiera nasza organizacja - EJOTOP. Oprócz ciągłej poprawy widzimy również możliwości zmian. Naszym pracownikom dajemy możliwość rozwoju własnych kompetencji oraz bezpieczeństwo długoterminowej przynależności do rodziny EJOT.
Vision_druckf_hig.jpg