Oświadczenie o ochronie danych EJOT


Stan na dzień 06 czerwca 2019 r.

Firma EJOT dziękuje za zainteresowanie naszą stroną firmową. Również podczas korzystania z naszych zasobów w Internecie ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to wszystkie dane osobowe dotyczące Ciebie, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy poinformować Cię o charakterze, zastosowaniu, celu i ograniczeniu przetwarzania danych. EJOT zapewnia, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. (dalej będziemy nazywać: „RODO”).

1.            Administrator danych osobowych
Administratorem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

2.            Wyznaczenie obszaru objętego oświadczeniem o ochronie danych
Na stronach internetowych EJOT mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich (takich jak sieci społecznościowe). Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

3.            Informacja o przetwarzaniu danych poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Wszystkie serwery używane przez EJOT znajdują się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku korzystania z narzędzi osób trzecich mogą występować wyjątki. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

4.            Charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych
(1)           Zbieranie danych
Domyślnie EJOT zbiera dane, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. W przypadku korzystania z serwisu w celach informacyjnych, co oznacza, że nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:
 • adres IP
 • data i godzina zgłoszenia
 • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • treść wymagania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • każda przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Na podstawie tych danych nie możemy jednak wyciągać wniosków na temat konkretnych osób. Dalsze dane osobowe będą przechowywane tylko wtedy, gdy uzyskano Twoją zgodę lub jeśli informacje te są niezbędne w kontekście rejestracji, loterii lub realizacji umowy.

(2)           Wykorzystywanie danych
Wszystkie dane osobowe zebrane na stronie internetowej EJOT są wykorzystywane wyłącznie do technicznego administrowania stroną internetową, indywidualnego wsparcia, administrowania klientami oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów i newsletterów, w szczególności tylko w niezbędnym zakresie. Twoje dane mają nam pomóc w ciągłym ulepszaniu naszych stron internetowych i jak najłatwiejszym korzystaniu z nich. Wszystkie dane są traktowane jako ściśle poufne. Nakazy rządowe lub administracyjne mogą skutkować ujawnieniem danych osobowych organom publicznym i agencjom rządowym w zakresie obowiązków prawnych. Ujawnianie informacji stronom trzecim ma miejsce wyłącznie firmom partnerskim i usługodawcom, o ile wynika to z obowiązków umownych i tylko w niezbędnym zakresie. Dotyczy to np. obsługi strony internetowej czy realizacji zamówień. W przypadku ujawnienia danych osobowych firmy partnerskie i usługodawcy są przez nas starannie wybierani i upoważniani, są związani naszymi instrukcjami, podlegają regularnej kontroli i są zobowiązani do zachowania poufności. W niezbędnym zakresie zawierane są z nimi umowy o przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Zgromadzone dane zostaną przez nas usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już wymagane lub ograniczymy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

5.            Korzystanie z naszych sklepów internetowych (o ile jest to oferowane na stronie internetowej)
Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszych sklepach internetowych, do zawarcia umowy konieczne jest założenie konta klienta i podanie swoich danych osobowych, których potrzebujemy do realizacji zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji umowy, takie jak firma, imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu są oznaczane osobno. Dalsze informacje są dobrowolne. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Twoje dane dotyczące płatności do naszego lokalnego banku, a adres wysyłki do firmy logistycznej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

6.            CAD i więcej (o ile jest to oferowane na stronie internetowej)
EJOT utrzymuje obszar usług online „CAD & more” dla klientów działu przemysłowego EJOT. Aby z niego skorzystać, musisz się najpierw zarejestrować i zostać przez nas aktywowany. Ponieważ przekazujemy Ci godne zaufania informacje, musimy najpierw zweryfikować Twoją tożsamość. Obowiązkowe wpisy takie jak zwrot grzecznościowy, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu i firma są niezbędne. Gdy jesteś zalogowany, informujesz nas, które pliki pobierasz i jakie obliczenia wykonujesz. Dlatego nasze zasoby sprzedażowe są w stanie optymalnie Cię wesprzeć.

7.            Newsletter (o ile jest oferowany na stronie internetowej)
Aby być na bieżąco z informacjami na temat EJOT, możesz zapisać się do bezpłatnego newslettera na naszej stronie internetowej. Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tak zwanej procedury podwójnego wyboru.
Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Ponadto przechowujemy używane przez Ciebie adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest potwierdzenie Twojej rejestracji oraz, w razie potrzeby, poinformowanie Cię o możliwym nadużyciu w zakresie Twoich danych osobowych.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane tylko do administrowania newsletterem, gdy nie wyrazisz zgody na jakiekolwiek dodatkowe wykorzystanie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Posiadasz również prawo do odwołania zgody na wykorzystanie danych w związku z newsletterem. Możesz to zrobić według własnego uznania, klikając przycisk „zrezygnuj z subskrypcji newslettera” w samym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@ejot.com lub dataprotection@ejot.com.

Oceniamy zachowanie użytkowników w ramach wysyłanego przez nas newslettera zgodnie z przepisami o ochronie danych i otrzymujemy między innymi potwierdzenie otrzymania i przeczytania oraz informacje o linkach, które zostały kliknięte w naszym newsletterze, takie jak liczba kliknięć, data i godzina.

8.            Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy (o ile jest to oferowane na stronie internetowej)
Aby skontaktować się z EJOT, możesz napisać e-mail lub przesłać nam swoje dane kontaktowe w odpowiednim formularzu kontaktowym. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i omówienia Twoich próśb lub wątpliwości.

Jeśli wyślesz do nas wniosek pocztą elektroniczną, dane, które otrzymaliśmy, będziemy traktować jako ścisłą tajemnicę i przetwarzać je w niezbędnym zakresie. Jeśli zaoferujemy Ci pracę, będziemy nadal rejestrować dodatkowe wymagane dane, takie jak imię, nazwisko i data urodzenia. Jeśli podejmiemy negatywną decyzję w sprawie Twojego zatrudnienia, Twoje dane zostaną usunięte po upływie odpowiedniego czasu, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

9.            Korzystanie z plików cookie
Kiedy korzystasz z naszej strony, pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Ciebie i które dostarczają nam pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:
 
 • Tymczasowe pliki cookie: Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie dotyczące sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie dotyczące sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i na przykład odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, że możesz nie być już w stanie wtedy korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Prosimy również o zapoznanie się z dalszymi informacjami na temat plików cookie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

10.          Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy sieci udostępnianego przez Google Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa tak zwanych plików „cookie”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy pamiętać, że na tej stronie korzystamy z funkcji „Aktywacja anonimizacji IP” (tzw. maskowanie IP) poprzez dodanie kodu „anonymizelp”, aby Twój adres IP został skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE ) lub innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu EJOT jako operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz EJOT innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust.1 lit. f RODO.

11.          Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Adwords
Korzystamy również ze śledzenia konwersji Google Adwords. Jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do generowania dla nas statystyk konwersji. Jesteśmy informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić wymaganego ustawienia pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie lub możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleleadservices.com ”. Należy pamiętać, że nie należy usuwać plików cookie dotyczących rezygnacji, o ile nie życzysz sobie zapisów danych pomiarowych. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie dotyczący rezygnacji.

12.          Korzystanie z Map Google (o ile jest to oferowane na stronie)
Ta strona korzysta z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i wygodnie korzystać z funkcji mapy. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Odwiedzając witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane określone w punkcie „4. Charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych” niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Gdy jesteś zalogowany do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub indywidualnego projektowania stron internetowych. Taka ocena będzie dokonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z Google, aby z niego skorzystać.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam możesz również dowiedzieć się więcej o swoich prawach i ustawieniach prywatności:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki i podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

13.          Korzystanie z reCAPTCHA
W celu ochrony formularzy wejściowych na tej stronie korzystamy z usługi „re-CAPTCHA” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Ta usługa umożliwia rozróżnienie między wkładem ludzkim a niewłaściwym wkładem powstałym w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mechanicznego.

Zgodnie z naszą wiedzą do Google przekazywane są następujące dane: adres URL strony odsyłającej, adres IP, działanie użytkownika, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i długości pobytu, pliki cookie, instrukcje wyświetlania i skrypty, zachowanie użytkownika oraz ruchy myszy w obszarze pola wyboru "re-CAPTCHA".

Google wykorzystuje tak pozyskane informacje m.in. do digitalizacji książek i innych produktów drukarskich, a także w celu optymalizacji usług, takich jak Google Street View i Map Google (np. rozpoznawanie numerów ulic lub nazw ulic).

Adres IP podany przez Twoją przeglądarkę w kontekście „re-CAPTCHA” nie zostanie połączony z innymi danymi Google, chyba że zalogujesz się na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki „re-CAPTCHA”. Aby zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez Google, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub skorzystaniem z wtyczki "re-CAPTCHA".

Usługa „reCAPTCHA” jest używana zgodnie z warunkami użytkowania Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

14.          Korzystanie z YouTube
Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem prywatności”, co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów przesyłane są dane wymienione w następnym paragrafie. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Mamy uzasadniony interes w zamieszczaniu filmów z YouTube zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli zainteresowanie atrakcyjnym wyglądem naszej strony internetowej. Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Odtwarzając filmy, YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są dane wymienione w punkcie „4. Charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych”. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Gdy jesteś zalogowany do YouTube, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i / lub dostosowywania swojej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby z niego skorzystać.

YouTube, jako spółka zależna Google, posiada certyfikat Privacy Shield Agreement, który gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i praktyk w zakresie prywatności YouTube lub Google można znaleźć na stronie www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15.          Korzystanie z Menedżera Tagów Google
Dzięki Managerowi Tagów Google firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, możemy zarządzać tagami witryny z jednego interfejsu.

Jednak sam Menedżer tagów, który korzysta z tagów, działa bez plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów uruchamia tylko inne tagi, które mogą gromadzić dane. W przypadku tych dostawców zewnętrznych odpowiednie wyjaśnienia można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Menedżer tagów Google nie wykorzystuje tych danych. Jeśli zrezygnujesz z plików cookie, zostanie to zauważone dla wszystkich tagów śledzących używanych przez Managera Tagów Google, więc narzędzie nie zmieni ustawień plików cookie.

Google może poprosić Cię o zgodę na udostępnianie niektórych danych produktów (takich jak informacje o Twoim koncie) innym produktom Google w celu włączenia określonych funkcji. Ponadto programiści Google okresowo przeglądają informacje o użytkowaniu produktu w celu dalszej optymalizacji produktu. Jednak Google nigdy nie udostępni danych tego rodzaju bez Twojej zgody innym produktom Google.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami korzystania z usług Google i informacjami o ochronie prywatności Google dotyczącymi tego produktu.

16.        Korzystanie z Facebooka.
EJOT prowadzi tak zwany fanpage w sieci społecznościowej „Facebook” firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Ponieważ prowadzenie fanpage’a jest wspólną odpowiedzialnością na mocy prawa o ochronie danych (art. 26 RODO) pomiędzy Facebook Ireland Ltd. i EJOT, została zawarta odpowiednia umowa z Facebook Ireland Ltd. zakończone, które można wyświetlić pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Twoje dane będą przetwarzane w celu:
-administrowania i zarządzania fanpage’m, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m;
-udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nim;
-realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane prowadzącemu fanpage.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez nasz podmiot własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

17.   Korzystanie z Linkedln.
EJOT prowadzi tak zwany fanpage w sieci społecznościowej Linkedln firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”)
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Jeśli odwiedzasz stronę firmy EJOT LinkedIn, śledzisz tę stronę lub masz do czynienia ze stroną, LinkedIn przetwarza dane osobowe w celu dostarczania EJOT statystyk i informacji w formie anonimowej. Daje to EJOT wiedzę na temat rodzajów akcji, które ludzie wykonują na stronie EJOT (tzw. page insights). W tym celu LinkedIn przetwarza dane, które już udostępniłeś LinkedIn za pośrednictwem informacji w Twoim profilu, takie jak dane dotyczące funkcji, kraju, branży, stażu pracy, wielkości firmy i statusu zatrudnienia. Ponadto LinkedIn będzie przetwarzać informacje o tym, jak korzystasz ze strony firmowej EJOT LinkedIn, np. czy jesteś obserwatorem strony firmowej EJOT LinkedIn. Dzięki statystykom strony LinkedIn EJOT nie udostępnia żadnych danych osobowych o Tobie. EJOT ma dostęp tylko do podsumowanych statystyk stron. Nie jest również możliwe, aby EJOT wyciągał wnioski na temat poszczególnych członków z informacji zawartych w spostrzeżeniach strony. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście wglądu do strony jest wykonywane wspólnie przez LinkedIn i EJOT.

Celem przetwarzania danych dotyczących obecności EJOT LinkedIn jest dostarczanie informacji o firmie, produktach i usługach EJOT w połączeniu z możliwością interakcji użytkowników z EJOT w ukierunkowany sposób. Przetwarzanie służy prawnie uzasadnionemu interesowi firmy EJOT polegającej na udostępnianiu informacji użytkownikom EJOT i możliwości komunikowania się z nimi, a także ocenie rodzajów działań podejmowanych na stronie internetowej firmy EJOT LinkedIn oraz ulepszaniu strony internetowej firmy EJOT na podstawie tę wiedzę. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

EJOT zawarło porozumienie z LinkedIn w sprawie przetwarzania jako współodpowiedzialnego, w którym określono podział obowiązków w zakresie ochrony danych pomiędzy EJOT i LinkedIn. Umowa dostępna jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Następnie obowiązują następujące zasady:
• LinkedIn i EJOT uzgodniły, że LinkedIn jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw wynikających z RODO. Możesz skontaktować się z LinkedIn online, korzystając z poniższego linku (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) lub skontaktować się z LinkedIn, korzystając z danych kontaktowych w polityce prywatności. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych w LinkedIn Ireland za pośrednictwem następującego linku: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Możesz również skontaktować się z EJOT korzystając z danych kontaktowych udostępnionych przez EJOT w celu skorzystania z przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wglądu do serwisu. W takim przypadku EJOT przekaże Twoją prośbę do LinkedIn.
• LinkedIn i EJOT uzgodniły, że irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych będzie głównym organem nadzorczym nadzorującym przetwarzanie danych dotyczących Page Insights. Zawsze masz prawo złożyć skargę do Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (patrz www.dataprotection.ie) lub dowolnego innego organu regulacyjnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi LinkedIn dotyczącymi ochrony danych osobowych dane osobowe są również przetwarzane przez LinkedIn w USA lub innych krajach trzecich. LinkedIn przekazuje dane osobowe wyłącznie do krajów, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z Art. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 RODO.

18.          Informacje i objaśnienia zabezpieczeń
EJOT dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane, które są przez nas gromadzone, przed jakimkolwiek wpływem, takim jak przypadkowa lub celowa manipulacja, utrata, zniszczenie lub dostęp osób nieuprawnionych. Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, które dostosowujemy do stanu techniki. Ponadto wszyscy pracownicy i inni pomocnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych. Strona EJOT wykorzystuje szyfrowanie SSL.

19.          Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Zgodnie z procedurą obsługi żądań, EJOT udzieli Ci informacji, czy i jakie dane osobowe o Tobie zgromadziliśmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Zawsze dążymy do bieżącego i bezbłędnego gromadzenia danych. Jeżeli pomimo naszych starań, aby dane były dokładne i aktualne, EJOT zebrał nieprawidłowe informacje, na Twoje żądanie poprawimy je tak szybko, jak to możliwe. Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: datenschutz@ejot.com lub dataprotection@ejot.com

Masz również prawo zgodnie z art. 77 RODO wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w szczególności w państwie członkowskim w odniesieniu do Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

20.          Zmiana oświadczenia o ochronie danych
W związku z postępem przetwarzania danych i związanymi z nim zmianami prawnymi, jesteśmy zobowiązani do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Proszę zawsze zwróć uwagę na aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie danych.

21.          Dostępność inspektora ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych związanych z EJOT i stronami internetowymi, z których korzysta EJOT, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Grupowy inspektor ochrony danych                   Inspektor Ochrony Danych w EJOT Polska
Grupa EJOT                                                         EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Im Herrengarten 1                                                ul. Jeżowska 9
57319 Bad Berleburg — Niemcy                         42-793 Ciasna
datenschutz@ejot.com                                         ereinert@ejot.com
dataprotection@ejot.com
​​​​​​​