Zaangażowani w teraźniejszość i w przyszłość

Zmiany klimatu - problem globalny

Żyjemy obecnie w globalnym, spowodowanym przez człowieka stanie zagrożenia klimatycznego. Zmieniają się warunki pogodowe, topnieją lodowce, poziom mórz wzrasta i coraz częściej mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie czy susze. Życie zwierząt i roślin wytrącone jest z równowagi przez ekstremalne warunki pogodowe. Jedną z przyczyn zmian klimatycznych jest działalność człowieka, powodująca ciągle rosnącą emisję gazów cieplarnianych, która obecnie osiągnęła najwyższy poziom w historii. Tego faktu nie może przesłonić nawet uzgodnione na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do poziomu poniżej 2 stopni, a nawet do 1,5 stopnia Celsjusza do 2100 roku. Ten cel uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie kraje podejmą odpowiednie działania. Aby to uzyskać, emisja CO2 musi zostać znacznie ograniczona przed 2030 rokiem, aby od 2050 osiągnąć poziom zerowy. Przesłanie jest niezwykle ważne. Musimy zrobić więcej.

Coraz więcej państw przyjmuje ambitne założenia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Liczne przedsiębiorstwa podejmują decyzje o skierowaniu swoich projektów i biznesu na sektory zielonej gospodarki. Jesteśmy świadkami rewolucji w zakresie energii odnawialnej, elektromobilności i zrównoważonego rozwoju. Jednak oprócz założeń redukcji emisji CO2 ważne jest pogłębienie zbiorowej świadomości, że zmiany klimatyczne stanowią realne zagrożenie dla istnienia ludzkości. Ważne, aby zacząć działać wspólnie już dziś.

EJOT neutralny dla klimatu

Grupa EJOT dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 roku i zredukowania emisji CO2 z obecnych 188 400 ton do zera. Ambitny cel, który rodzinna firma postawiła sobie w roku jubileuszu 100-lecia istnienia. Konieczność działania wynika nie tylko z rosnących wymagań klientów i regulacji prawnych, ale także z odpowiedzialności wobec pracowników i przyszłych pokoleń. 
Nasze zakłady są poddawane cyklicznym audytom zgodnie z normą środowiskową ISO 14001. Oprócz ciągłego doskonalenia systemu, skupiamy się również na zwiększaniu świadomości ekologicznej naszych pracowników.
W 2013 roku wdrożyliśmy system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Dzięki licznym inwestycjom w projekty oszczędzania energii w naszych niemieckich i międzynarodowych zakładach udało nam się zaoszczędzić cenne zasoby.
 
Emisja -CO2e w grupie EJOT
*Analiza została zaktualizowana o bezpośrednie wskaźniki emisji

Kontakt

Patrycja Niedźwiedź

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

EJOT Strategia zrównoważonego rozwoju

Grupa EJOT zamierza aktywnie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu oraz koordynować i rozwijać rozwój grupy swoich przedsiębiorstw za pomocą strategicznych celów i wytycznych. Aby móc skutecznie uczestniczyć w globalnym procesie zrównoważonego rozwoju, EJOT jest ukierunkowany na realizację celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ.

Dla przedsiębiorstwa działającego globalnie cele te są nadrzędnym tematem.
Cele zrównoważonego rozwoju zawarte w Agendzie ONZ umożliwiają opracowanie konkretnych wytycznych. Zgodnie z tym, EJOT opracował trzy obszary zrównoważonego rozwoju, w ramach których można zdefiniować wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2035 roku:
  • świadomość proekologiczna
  • zwiększanie efektywności
  • zaopatrzenie w zieloną energię
Sustainable-Development-Goals_PL.png
Source: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Date retrieved: 06.07.22

Produkty EJOT pomagają oszczędzać energię i chronić środowisko

Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych jest zarówno czynnikiem ekonomicznym, jak i środowiskowym. Nie tylko w rozwoju produktu, ale także w produkcji, staramy się stopniowo zmniejszać wpływ na środowisko, a tym samym stale je chronić.

Nasze produkty pomagają nam w realizacji tych celów, ponieważ śruby są w zasadzie produktami rozpuszczalnymi i dlatego nadają się do recyklingu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych produktów /materiałów można zmniejszyć grubość blachy. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ nie tylko oszczędza surowce, ale lekka konstrukcja jest również bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia paliwa.

EJOT jest także liderem w branży budowlanej. Nasze produkty służą m.in. do mocowania instalacji dla energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika, jak również pomagają w izolacji termicznej budynków. Jako pierwszy producent łączników i wkrętów fasadowych uzyskaliśmy deklarację produktowo-środowiskową EPD (ang. Environmental Product Declaration) i tym samym dysponujemy pełną dokumentacją dotyczącą zrównoważonego rozwoju i oceny wpływu produktów na środowisko.

Rozpoczynamy wspólną drogę

EJOT podąża drogą zmierzającą do neutralności klimatycznej. Odpowiedzialne wyzwanie na przyszłość, którego nie da się zrealizować samodzielnie. Doskonale ukazuje to rozkład wszystkich emisji CO2e w EJOT. Z wynikiem ponad 77%, obszar 3 jest najwyższy w EJOT i jednocześnie najtrudniejszy na całym świecie. Wynika to z faktu, że nie istnieje bezpośrednie oddziaływanie ze strony EJOT. Prosimy zatem naszych dostawców i usługodawców o zmniejszenie ich udziału w emisji CO2e. Popieramy stosowanie zielonej stali lub zielonego granulatu, jak również łańcucha logistycznego wolnego od CO2e. Tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich uczestników łańcucha dostaw można osiągnąć neutralność klimatyczną w EJOT od 2035 roku. 
Nie zwlekaj, dołącz do nas.

Wspólnie kształtujmy naszą przyszłość!


 

Corporate Carbon Footprint

Raport CCF służy do przejrzystego przedstawienia naszych wyników gospodarczych i środowiskowych.


Więcej informacji

Klienci

Rejestracja, ocena, dopuszczenia i ograniczenia stosowania substancji chemicznych.


Więcej informacji

Nasze cele i projekty

Informacje na temat naszych strategicznych celów, projektu EJOgreen oraz wskaźników.


Więcej informacji

Dostawcy

Współpraca z dostawcami jest bardzo ważna w dążeniu do sukcesu.  


Więcej informacji