Zaangażowani w teraźniejszość i w przyszłość

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju


Jako firma działająca na całym świecie, zgodnie z naszą polityką zrównoważonego rozwoju i jakości, ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz przyszłych pokoleń. Skupiając się na tym, potwierdzamy nasze zaangażowanie w redukcję emisji gazów cieplarnianych i dalszy zrównoważony rozwój.
Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów są dla nas  jednymi z najważniejszych zadań na przyszłość.


Produkty EJOT pomagają oszczędzać energię i chronić środowisko 
Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych jest zarówno czynnikiem ekonomicznym, jak i środowiskowym. Nie tylko w rozwoju produktu, ale także w produkcji, staramy się stopniowo zmniejszać wpływ na środowisko, a tym samym stale je chronić.

Nasze produkty pomagają nam w realizacji tych celów, ponieważ śruby są w zasadzie produktami rozpuszczalnymi i dlatego nadają się do recyklingu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych produktów /materiałów można zmniejszyć grubość blachy. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ nie tylko oszczędza surowce, ale lekka konstrukcja jest również bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia paliwa.

EJOT jest także liderem w branży budowlanej. Nasze produkty służą m.in. do mocowania instalacji dla energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika, jak również pomagają w izolacji termicznej budynków. Jako pierwszy producent łączników i wkrętów fasadowych uzyskaliśmy deklarację produktowo-środowiskową EPD (ang. Environmental Product Declaration) i tym samym dysponujemy pełną dokumentacją dotyczącą zrównoważonego rozwoju i oceny wpływu produktów na środowisko.
Entwicklung CO2e-Emissionen der Gruppe.png

Kontakt

Patrycja Niedźwiedź

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego EJOT Polska

Sustainable Development Goals.png
Source: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Date retrieved: 06.07.22

Corporate Carbon Footprint

Raport CCF służy do przejrzystego przedstawienia naszych wyników gospodarczych i środowiskowych.


Więcej informacji

Klienci

Rejestracja, ocena, dopuszczenia i ograniczenia stosowania substancji chemicznych.


Więcej informacji

Nasze cele i projekty

Informacje na temat naszych strategicznych celów, projektu EJOgreen oraz wskaźników.


Więcej informacji

Dostawcy

Współpraca z dostawcami jest bardzo ważna w dążeniu do sukcesu.  


Więcej informacji