EJOT Jakość łączy

Qualität.png
Światowe zastosowanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów w połączeniu z rosnącymi wymaganiami klientów warunkują konsekwentne utrzymanie i dalszy rozwój wysokiego poziomu jakości. Dotyczy to całego łańcucha procesów przedsiębiorstwa, począwszy od wymagań klientów w zakresie planowania projektu i produktu, rozwoju oraz produkcji, aż po dostawy towarów i obsługę klienta. Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej przejmujemy odpowiedzialność za jakość produktów i procesów, zgodność z międzynarodowymi standardami i certyfikacjami, ale również za to, że wszystkie zakłady i placówki EJOT gwarantują jednakowe standardy jakości i zarządzania środowiskiem na całym świecie, także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Międzynarodowe normy jakości i środowiska są dla naszych zakładów i placówek EJOT oczywiste.  Zgodnie z regularnie odbywanymi certyfikacjami IATF 16949 oraz DIN EN ISO 14001 oferujemy naszym klientom jednakowy dla całej grupy system zarządzania jakością i środowiskiem. Wyniki przeprowadzonych auditów systemów zarządzania oraz auditów klientów potwierdzają jakość naszych procesów i produktów.
 
Hasło to trafnie określa maksymę naszych działań. Z jednej strony odzwierciedla bezkompromisowe dążenie do najwyższej jakości produktu, z drugiej podkreśla ponad czysto technicznym aspektem, jak ważne są dla nas stosunki z ludźmi, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Do naszych partnerów handlowych zaliczamy czołowe przedsiębiorstwa z różnych branż. Dają one swoim klientom zapewnienie jakości. Z tego powodu muszą polegać na usługach swoich partnerów. Jesteśmy świadomi tej wielkiej odpowiedzialności. Już przed wielu laty wprowadziliśmy system zarządzania , który spełnia najwyższe wymagania oraz przede wszystkim nastawiony jest na ograniczenie błędów.
 
EJOT Qualität.png

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

Certyfikat ISO 45001

Certyfikacja systemu zarządzania energią ISO 50001

Certyfikat ISO 50001

Certyfikat ISO 50001

Certyfikat ISO 50001

Certyfikacja systemu zarządzania zgodnością

Standardy CSR: United Nations Global Compact UNGC, Together for Sustainability TfS (Razem dla zrównoważonego rozwoju), Supplier Ethical Data Exchange SEDEX, System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001, Transparency International: Corruption Perceptions Index (Indeks Percepcji Korupcji), Zarządzanie ryzykiem ISO 31000, Electronic Industry Citizenship Coalition  EICC (Koalicja Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego), Global Reporting Initiative GRI G4 (Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju)
 


TISAX Trusted Information Security Assessment Exchange

Stowarzyszenie ENX wspiera TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) w imieniu Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) wspólną akceptacją ocen bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Oceny TISAX są przeprowadzane przez dostawców audytów, którzy wykazują swoje kwalifikacje w regularnych odstępach czasu.
Dla firmy EJOT poufność, dostępność i integralność informacji mają wielką wartość. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie ochrony informacji wrażliwych i/lub poufnych. W związku z tym stosujemy się do katalogu pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA ISA). Nasza ocena TISAX została przeprowadzona przez wyżej wymienionego dostawcę usług audytorskich we współpracy ze Stowarzyszeniem ENX. Nasze wyniki są dostępne wyłącznie za pośrednictwem portalu ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.
 
TISAX-Logo