1. Strona główna
  2. Sustainability
  3. Environment | Supplier

Partnerska współpraca z dostawcami

Partnerska współpraca z dostawcami ma ogromne znaczenie dla sukcesu EJOT.
Nasi klienci oczekują od nas jak najlepszych wyników. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na jakość i serwis naszych dostawców. Jako element łańcucha wartości i dostaw decydują one o naszym sukcesie.
Dla EJOT długoterminowa dostępność stosowanych materiałów i surowców oraz otwarte, wczesne komunikowanie ewentualnych zmian to podstawa dobrze działającej relacji klient-dostawca.
Do tego zalicza się m.in. informacje o przetwarzanych materiałach i surowcach w odniesieniu do IMDS, REACH i innych list negatywnych substancji (Material Compliance).
 
Lieferant 170214254.jpg

Wymogi dla dostawców EJOT Material Compliance 

Material Compliance (MC) dotyczy zachowania zaleceń środowiskowych i materiałowych wynikających z ustaw, norm, dyrektyw (REACH, RoHS, minerały konfliktowe etc.) oraz wymogów klientów i rynku. W przypadku nieprzestrzegania grożą konsekwencje, takie jak postępowanie w sprawie o wykroczenie, wycofanie produktu z rynku, utrata klientów i rynku.

Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców 

Wymogi środowiskowe 
W rozumieniu wspólnej odpowiedzialności względem środowiska dostawca jest zobowiązany do stworzenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z DIN EN ISO 14 001. Posiadanie certyfikatu ISO 14 001 odgrywa istotną rolę w ocenie dostawcy. Wyszukanie elementów istotnych dla środowiska może stanowić integralną część audytu EJOT. 
Dostawcy bez certyfikatu wydanego zgodnie z DIN EN ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS winni: 
  • wdrożyć udokumentowany system zarządzenia jakością 
  • posiadać program ochrony środowiska 
  • znać i przestrzegać ustaw dotyczących ochrony środowiska oraz rozporządzeń i przepisów, zasięgać informacji o przyszłych zmianach i się do nich dostosować 
  • znać i dokumentować swoje aspekty ekologiczne i ich skutki, zmierzyć znaczące kwestie i stworzyć program poprawy 
  • przeprowadzić odpowiednie szkolenie pracowników na temat ekologii 
  • uwzględnić kwestie ekologiczne podczas prowadzenia badań, rozwoju, planowania procesów i produkcji. 

Wymogi dotyczące energii 
W celu długotrwałego używania zasobów ważnym elementem ich ochrony jest wydajność energetyczna. Systematyczne zarządzanie energią zgodnie z DIN EN ISO 50 001 to odpowiedni instrument, aby nieustannie zwiększać wydajność energetyczną w przedsiębiorstwie.