1. Strona główna
  2. Sustainability
  3. Our objectives and projects

Cele i projekty

Programy do 2021

W niektórych zakładach zmieniliśmy już oświetlenie z tradycyjnych systemów na LED-owe. Układy pneumatyczne oferują wysoki potencjał energooszczędności. Z tego względu zainicjowaliśmy wiele projektów, aby zaoszczędzić energię i ograniczyć emisję CO2. W celu identyfikacji najbardziej energochłonnych elementów profesjonalni usługodawcy wykonują analizy wydajności energetycznej i podejmują odpowiednie działania. Systemy wentylacyjne są stale modernizowane. Dzięki poszerzeniu odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnych można ochronić zasoby energii. W dwóch dużych zakładach uruchomiono już elektrociepłownie blokowe. Gaz ziemny wykazuje znacznie niższy współczynnik emisji niż prąd elektryczny. Wytworzona energia zostanie wykorzystana w naszych sieciach grzewczych i do eksploatacji naszych wielkich myjni. W różnych naszych zakładach, np. w Ciasnej/Polska, nowe budynki wyposażono w systemy zarządzania technicznego i pomiaru energii. W planach są inne specjalistyczne projekty.

W regularnych odstępach czasu nasze zakłady podlegają kontrolom zgodnie z normą środowiskową ISO 14001. Jednocześnie oprócz stałego ulepszania systemu koncentrujemy się także na podnoszeniu świadomości ekologicznej naszych pracowników. 

2013 wdrożyliśmy system zarządzenia energią wg ISO 50001. Dzięki nieustannemu inwestowaniu w projekty związane z energooszczędnością w naszych niemieckich i zagranicznych zakładach mogliśmy oszczędniej gospodarować cennymi zasobami.
Gesamtemissionen.png
EJOT Iso-Bar ECO
EJOT-TEC-CENTER_AUSSENPERSPEKTIVE-20210517.png
Branchenbild_E-Mobility.png