1. Strona główna
  2. Sustainability
  3. Our objectives and projects

Cele i projekty

1. Zrównoważony sposób myślenia

Zgodnie z mottem zrównoważonego myślenia, firma EJOT wdraża rozwiązania, które realizują tę zasadę w praktyce.

Udział kapitałowy pracowników:
EJOT stawia na pomysły swoich pracowników: od 2023 roku firma wprowadziła uczestnictwo kapitałowe pracowników w związku z celem neutralności klimatycznej. Pracownicy na całym świecie mogą wnosić swoje kreatywne pomysły dotyczące redukcji emisji CO2e i, w zależności od osiągniętych oszczędności CO2e, będą uczestniczyć w kapitale, a tym samym również w sukcesie finansowym firmy poprzez prawa partycypacji, formę udziału w kapitale bez prawa głosu. Wkłady finansowe są inwestowane wyłącznie w zrównoważone projekty mające na celu redukcję emisji CO2e. Pracownicy są również zaangażowani w krajowe i międzynarodowe projekty ponownego zalesiania, na przykład w lokalizacjach w Wittgenstein i w Wielkiej Brytanii.

 
"Narzędzie komunikacji „Greenhouse Gas International":
W celu wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach firmy powołano międzynarodowy komitet kierujący. Postępy w redukcji emisji są systematycznie śledzone przez ten komitet przy użyciu kluczowych danych liczbowych i celów. Od 2013 r. EJOT w przejrzysty sposób publikuje wszystkie emisje CO2e generowane bezpośrednio i pośrednio przez działalność firmy w korporacyjnym raporcie śladu węglowego zgodnie ze standardami międzynarodowego protokołu gazów cieplarnianych (GHG). Ślad węglowy firmy jest mierzony na podstawie trzech źródeł emisji, tak zwanych zakresów (scope): Emisje zakresu 1 obejmują uwalnianie gazów szkodliwych dla klimatu w firmie, na przykład z systemów grzewczych lub własnej floty pojazdów. Emisje z zakresu 2 uwzględniają energię, którą firma kupuje z zewnątrz - głównie energię elektryczną i ogrzewanie miejskie. Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje spowodowane działalnością firmy, na przykład u dostawców lub konsumentów końcowych.
 
Green Product Development
Kolejnym punktem wyjścia w kierunku gospodarki bardziej przyjaznej dla środowiska jest rozwój i badania nad alternatywnymi tworzywami sztucznymi. W ramach tego tematu uruchomiliśmy dwa projekty, które dotyczą wykorzystania alternatywnych tworzyw sztucznych: 
Nasz pierwszy projekt rzuca światło na wykorzystanie tak zwanych "recyklatów", czyli materiałów, które pochodzą w 100% z procesów recyklingu. W tym przypadku szczególnie ważne jest, aby właściwości materiału były stale gwarantowane w celu zapewnienia stałej jakości i wydajności produktu. 
Produkty są już wykorzystywane na lokalnych rynkach w celu oceny ich praktycznej użyteczności. Zdobyta wiedza może posłużyć do dalszych zastosowań.

Nasz drugi projekt dotyczy "biopolimerów", które składają się w 100% ze zrównoważonych biopolietylenów. Można je uzyskać na przykład z bioalkoholu z trzciny cukrowej. Zalety tego materiału bazowego są oczywiste, ponieważ bio-tworzywa sztuczne są wytwarzane z surowców odnawialnych, przy czym struktura chemiczna tych tworzyw sztucznych nie różni się znacząco od tych wytwarzanych z ropy naftowej. 
Projekt ten znajduje się obecnie w fazie testowej.


Gospodarka o obiegu zamkniętym w EJOT: 
Jako lider technologiczny, EJOT już teraz wnosi istotny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym i oszczędność energii dzięki różnorodności produktów w wielu obszarach: przykłady tego można znaleźć w produktach do izolacji termicznej, elektromobilności, konstrukcji nadwozi samochodowych i technologii solarnej.
EJOT Iso-Bar ECO
EJOT-TEC-CENTER_AUSSENPERSPEKTIVE-20210517.png

3. Zaopatrzenie w zieloną energię

 
Rozwój odnawialnych źródeł energii: 
Aby osiągnąć ambitny cel neutralności klimatycznej do 2035 r., EJOT koncentruje się na redukcji emisji poprzez instalację systemów fotowoltaicznych do wykorzystania energii słonecznej, przekształcenie własnej floty pojazdów na elektromobilność i promowanie wynajmu rowerów elektrycznych dla pracowników. Kupując energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, EJOT wykazuje wyraźne zaangażowanie w ochronę środowiska.

Zakup "zielonej energii elektrycznej": 
Od 2025 r. EJOT będzie kupować wyłącznie "zieloną energię elektryczną" na całym świecie - pionierzy Grupy, EJOT Austria i EJOT Polska, już od lat zaopatrują się w  prąd z odnawialnych źródeł energii. Ponadto planowane jest osiągnięcie do 2030 r. do 10% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we wszystkich budynkach EJOT. Nowy budynek w zakładzie EJOT w Turcji osiągnie ten cel bezpośrednio dzięki systemowi fotowoltaicznemu o mocy 2000 kWp. EJOT France uruchamia projekt partnerstwa energetycznego z sąsiednimi firmami i gminą Villè. Wytworzona w sposób zrównoważony energia elektrycznea jest wprowadzana na rynek regionalny. Nikt nie jest wykluczony i każdy może wnieść swój wkład w transformację energetyczną.
 

2. Wzrost efektywności 

ISO 50001 / programy efektywności energetycznej:
EJOT Polska już od dłuższego czasu potwierdza, że dzięki zainstalowanemu systemowi pomiaru energii i systemowi zarządzania budynkiem można oszczędzać energię i jednocześnie optymalizować eksploatację maszyn wtryskowych.
W EJOT China ciepło jest generowane z energii geotermalnej za pomocą pompy ciepła. W Finlandii w EJOT SORMAT używamy systemu centralnego ogrzewania na pellet. Dzięki naszym globalnym projektom ochrony klimatu wspólnie osiągniemy cel neutralności klimatycznej do 2035 roku.

Wydajne budownictwo:
EJOT coraz bardziej koncentruje się na neutralności klimatycznej w swoich działaniach budowlanych, na przykład przy budowie nowego TecCenter w Bad Laasphe. Innowacyjne TecCenter ma charakter "domu pasywnego": zazielenienie elewacji, fotowoltaika, energia geotermalna z pompą ciepła, stacje ładowania dla e-mobilności przed budynkiem - TecCenter spełnia tym samym wymagania finansowania Kfw dotyczące neutralności CO₂e firm.

 
Branchenbild_E-Mobility.png