Jak rozsądnie wykorzystywać energię słoneczną?

Przewodnik - część 1

Zapotrzebowanie na alternatywne formy wytwarzania energii nigdy nie było większe. Istnieje pilna potrzeba znalezienia alternatywy dla wciąż powszechnie wykorzystywanych kopalnych i jądrowych źródeł energii. Rozbudowa technologii wykorzystujących energię słoneczną ponownie znalazła się w centrum uwagi, szczególnie w ostatnim czasie.

Nasz nowy przewodnik ma na celu przybliżenie tematu, wstępny przegląd różnych systemów wykorzystania energii słonecznej oraz przedstawienie odpowiednich systemów montażowych i elementów mocujących. Istnieje wiele rozwiązań dla każdego typu zastosowania i najbardziej odpowiednich elementów złącznych. Wyjaśnimy, na co należy zwrócić uwagę oraz dostarczymy wszystkich ważnych informacji potrzebnych do opracowania wstępnego przeglądu. A jeśli potrzebujesz pomocy w planowaniu kolejnej instalacji solarnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasi doradcy z przyjemnością pomogą!


Instalacja solarna czy fotowoltaiczna?

Energetyka słoneczna jest przede wszystkim niezwykle praktyczna. Jest przyjazna dla środowiska, dostępna za darmo i bez ograniczeń. Może być wytwarzana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Straty energii spowodowane transportem lub podobnymi czynnikami są minimalne.
Solar- und Photovoltaikanlage
Termin "energia słoneczna" jest często utożsamiany z wytwarzaniem energii elektrycznej. Często zapomina się jednak o tym, że energia słoneczna może być również wykorzystywana do generowania ciepła, a nawet chłodzenia. Zasadniczo instalacja solarna służy do przekształcania energii słonecznej w inną formę energii. Oznacza to, że zarówno fotowoltaika (PV), jak i kolektory słoneczne są określane tym samym ogólnym terminem. System fotowoltaiczny może przekształcać energię słoneczną w energię elektryczną. Odbywa się to za pomocą modułów fotowoltaicznych, które z kolei składają się z ogniw solarnych.

Energia słoneczna może być wykorzystywana nie tylko do generowania energii elektrycznej. Solarne systemy grzewcze wykorzystują tak zwane kolektory słoneczne do generowania ciepła. Można je wykorzystać do podgrzewania wody, ale także do ogrzewania. Obie te funkcje można również łączyć. Zasada działania kolektorów słonecznych różni się od zasady działania modułów solarnych. Do wytwarzania i transportu energii kolektory słoneczne wykorzystują czynnik transportujący ciepło składający się z mieszaniny wody i płynu niezamarzającego, który krąży w sposób ciągły między kolektorem a zbiornikiem buforowym. Medium jest ogrzewane przez promienie słoneczne. Poprzez wymiennik ciepła, medium może teraz podgrzewać wodę wymaganą do bezpośredniego użycia lub do ogrzewania w zasobniku buforowym. Najczęściej stosowanymi obecnie kolektorami są kolektory płaskie i rurowe. W porównaniu do kolektorów płaskich, kolektory rurowe wymagają mniej miejsca do osiągnięcia tej samej wydajności, ponieważ są bardziej wydajne niż kolektory płaskie. Wybór optymalnego kolektora słonecznego zależy od różnych czynników, takich jak pożądane zastosowanie, rodzaj dachu, dostępna przestrzeń, cena i wiele innych, i musi być dokonany przez operatora systemu i jego specjalistycznego doradcę.

Wybierając odpowiedni system montażowy, zwykle dokonuje się rozróżnienia między systemami solarnymi na dachu i systemami na otwartych przestrzeniach. W niedalekiej przyszłości możliwe jest wykorzystanie wielu innych obszarów i powierzchni do generowania energii. Przykładem mogą być systemy solarne na fasadach lub tzw. systemy pływające na wodzie. Najpopularniejszymi obecnie systemami, na których skupia się niniejszy przewodnik, są jednak systemy montowane na dachach i na ziemi. Zajmiemy się nimi w następnej części naszego przewodnika.
 
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami

T +48 34 35 10 660
infoPL@ejot.com


Rekomendowane produkty EJOT® do montowania  instalacji solarnych i fotowoltaicznych

teaser-produkte-solar-dach-850x444px.jpg

Produkty do systemów solarnych i fotowoltaicznych na dachach


Więcej

teaser-produkte-solar-freiland-850x444px.jpg

Produkty do systemów solarnych i fotowoltaicznych naziemnych


Więcej