Koncepcja produktów i usług dla systemów akumulatorowych

Rozwiązania połączeniowe dla e-mobilności

Koncepcje połączeń dostosowanych pod potrzeby klienta dla systemów akumulatorowych.

Jako napęd przyszłości,  elektromobilność jest w ciągłym procesie optymalizacji. W szczególności skupiamy się na akumulatorze, ponieważ określa on zasięg i łatwość ładowania, a zatem decyduje o akceptacji tej formy mobilności.

Prawie wszystkie technologie połączeń można znaleźć w obecnych systemach akumulatorowych. Użyta technologia łączenia ma za zadanie trwałe połączenie elementów akumulatora, nawet jeśli są one wykonane z bardzo różnych materiałów. Specjalne wymagania dotyczące technologii akumulatorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa zderzeniowego lub technologii wysokiego napięcia, z jej surowymi przepisami bezpieczeństwa, wymagają najwyższego poziomu niezawodności montażu i wydajności ze wszystkich używanych technologii połączeń.

​​​​​​​Ze względu na krótkie czasy rozwoju akumulatorów nowych generacji, producenci muszą być w stanie szybko przetestować nowe, solidne technologie łączenia i odpowiadające im systemy montażowe dla odpowiednich kombinacji materiałów oraz przygotować je do produkcji seryjnej na całym świecie. Firma EJOT wspiera nowe rozwiązania w systemach akumulatorów i ich urządzeniach peryferyjnych dzięki dostosowanym pod potrzeby klienta koncepcjom łączenia.
​​​​​​​

Nasze specjalne usługi dla Twojego projektu w branży systemów akumulatorowych.


Inżyniering
Nasi inżynierowie ds. aplikacji będą wspierać Państwa bezpośrednio na miejscu, w szczególności, gdy chodzi o wymagające techniczne pytania o właściwe  zastosowanie adekwatnej metody połączenia w zakresie systemów akumulatorowych.

Usługi CAE
Dla wkręta EVO PT® dostępne są specjalne usługi CAE, na przykład analiza elementów skończonych w celu zidentyfikowania miejsca o największym obciążeniu.

Czystość techniczna
W przypadku specjalnych wymagań dotyczących czystości, EJOCLEAN® oferuje indywidualne rozwiązania umożliwiające stosowanie „czystych” elementów mocujących podczas montażu.

Serwis online
Nasze usługi online są dostępne cyfrowo przez całą dobę na stronie internetowej EJOT. Opcje pobierania danych CAD, korzystanie z TESTÓW APLIKACJI i różnych programów prognostycznych.

​​​​​​​
Inżynieryjne laboratorium aplikacyjne
W naszym laboratorium testowym APPLITEC nasi eksperci badają Twoją aplikację pod kątem zastosowanych elementów mocujących, a następnie wydają pomocne zalecenia projektowe w kompleksowym raporcie z testów.
​​​​​​​