DELTA PT® DS

Specyfikacja

 • Właściwości

  • Standardowe długości: ok. 2 do 10 x średnica nominalna (inne na zapytanie)
  • Bezpieczne i niezawodne bezpośrednie wkręcanie w tworzywa termoutwardzalne
  • Potencjał oszczędności dzięki standaryzacji: jeden typ wkrętów dla tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych
  • Prosty montaż dzięki bezproblemowemu centrowaniu wkrętu
  • Realizacja mniejszych głębokości otworów niż w przypadku wkrętów z frezowaną krawędzią skrawającą
  • Większe pokrycie zarysu gwintu przy tej samej głębokości wkręcania w porównaniu do wkrętów z frezowaną krawędzią skrawającą

Kontakt

Ryszard Bar

Hotline

Inżynier zastosowań

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & more on ejot.com

Zarejestruj się, aby uzyskać dane w różnych formatach – modele 3D, rysunki techniczne naszych produktów i inne materiały.
Dodatkowo CAD & more oferuje możliwość zaprojektowania i sprawdzenie zastosowania indywidualnych połączeń z pomocą programów obliczeniowych.


CAD & more

 "Specjalista" do materiałów termoutwardzalnych

Alternatywne materiały, których nie brano pod uwagę w technologii mocowania kilka lat temu, dziś są bardzo powszechne w różnych zastosowaniach przemysłowych. Zwłaszcza materiały termoutwardzalne często zastępują inne materiały, w przemyśle samochodowym ze względu na redukcję wagi komponentów. Niezawodne i trwałe połączenie tych wysoko obciążonych elementów stawia wysokie wymagania w zakresie stosowanych elementów mocujących. EJOT spełnia te wymagania dzięki innowacyjnemu DELTA PT® DS, opartemu na sprawdzonym wkręcie DELTA PT® .Dzięki zaprojektowanemu gwintowi wkręt DELTA PT® DS, przeznaczony jest do zastosowania w najtrudniejszych nawet przypadkach połączeń samogwintujących w tworzywach termoutwardzalnych.

Zmodyfikowane końcówki gwintów

"Kluczem" do spełnienia tych trudnych wymagań stawianych przed technikami łączenia jest kształt gwintu "DS" (DuroSet). Na cieszącym się dużym uznaniem geometrii gwintu DELTA PT® uformowano w przypadku wkręta EJOT DELTA PT® DS specjalne rowki, które umożliwiają optymalne formowanie gwintu nakrętki. Rowki te są szczególnie uformowane na czubki wkrętu i przebiegają w kierunku łba.. Nowo zaprojektowany obszar formowania zapewnia tym samym niski moment formujący i wysoki moment przekręcenia, można dzięki temu uniknąć pęknięcia tubusu w przypadku bezpośredniego wkręcania DELTA PT® DS. Wkręt nowego rodzaju jest dzięki temu optymalnie dostosowany do konstrukcji, które z powodu twardości i łamliwości zastosowanego materiału stanowią szczególne wyzwanie dla wkręcania bezpośredniego.

DELTA PT® DS WN 54 Kształty łbów i rodzaje napędów

WN5411 Łeb soczewkowy z kołnierzem z napędem krzyżowym Z (względnie H)
WN5412 Łeb soczewkowy z napędem krzyżowym Z (względnie H)
WN5451 Łeb soczewkowy z kołnierzem i napędem TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5452 Łeb soczewkowy z napędem TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5453 Łeb stożkowo - soczewkowy z napędem TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5454 Łeb stożkowy z napędem TORX PLUS®/AUTOSERT 


Szczegółowe informacje zawarte są w normach EJOT, do pobrania w serwisie "CAD & more".
Kliknij, aby się zarejestrować: "CAD & more"