Dodatkowe cechy

Specyfikacja

 • Właściwości

  • EJOT duoHARDtip® - Niezawodne mocowania wysokowytrzymałych tworzyw
  • EJOT® HardTip - Rozwiązanie dla bezpośredniego przykręcania stali
  • MAThread®/MATpoint® - Czopy stożkowe z nieprzekręconym gwintem
  • EJOT® SpringHead - Łeb wkrętu z wbudowanym elementem sprężystym
  • Profilowanie łba dolnego EJOT

Kontakt

Ryszard Bar

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & more on ejot.com

Zarejestruj się, aby uzyskać dane w różnych formatach – modele 3D, rysunki techniczne naszych produktów i inne materiały.
Dodatkowo CAD & more oferuje możliwość zaprojektowania i sprawdzenie zastosowania indywidualnych połączeń z pomocą programów obliczeniowych.


CAD & more

EJOT duoHARDtip® - Procesowo pewne połączenia dla zaawansowanych stali wysokowytrzymałych

DuoHARDtip

Wkręty EJOT duoHARDtip® zawierają konwencjonalnie ulepszony trzpień oraz wysokoutwardzony szpic. Jest to kombinacja dwóch różnych stanów stali w jednym elemencie złącznym. Umożliwia to bezpośrednie wkręcanie w zaawansowane stale wysokowytrzymałe  ustanawiając nowe standardy dotyczące możliwego zakresu zastosowań. Wkręt duoHARDtip®  spełnia najwyższe wymagania antykorozyjne, ponadto skutecznie zapobiega kruchości wodorowej. To jest szczególnie istotne w tych zastosowaniach gdzie wkręty ze stali utwardzonej nie mogą być użyte.
 
Wkręty z możliwością wykonania duoHARDtip®:
- Spiralform® 
- SHEETtracs® 

Pozostałe geometrie gwintu na zapytanie.

EJOT® HardTip – Rozwiązanie połączeniowe za pomocą bezpośredniego wkręcenia w stal

Dzięki procesowi HardTip strefa formująca gwint we wkręcie jest dodatkowo powierzchniowo hartowana indukcyjnie po uprzednim ulepszaniu bądź nawęglaniu całego wkrętu. W wyniki tego również materiały, które są zbyt wysokowytrzymałe dla konwencjonalnie hartowanych wkrętów, mogą zostać zmontowane poprzez samoformowanie gwintu. Wkręty EJOT® HardTip znajdują zastosowanie tam, gdzie nawęglane elementy złączne są niedozwolone czy konwencjonalnie hartowane wkręty zawiodą, ponieważ materiał łączone jest zbyt twardy, mocny.
 
Wkręty z możliwością wykonania EJOT® Hardtip:
- Spiralform® 
- SHEETtracs® 

Pozostałe geometrie gwintu na zapytanie.

MAThread®/ MATpoint® - Zapobieganie nieosiowemu wkręcaniu

EJOT jest licencjobiorcą opatentowanych wprowadzeń wkrętów MAThread® oraz MATpoint® dla standardowych metrycznych gwintów wg ISO 965-2, które są własnością MAThread Inc., Whitmore Lake, MI, U.S.A. Nieosiowe wkręcanie jest spowodowane poprzez skośne wkręcenie wkrętu w otwór wstępny. W niekorzystnym przypadku może dojść do uformowania dodatkowego gwintu lub uszkodzenia pierwotnego gwintu wkrętu bądź nakrętki. Doprowadza to ostatecznie do tego, że wkręt nie może być dalej wkręcany i połączenie nie powiedzie się. MAThread® / MATpoint® zapobiega temu niebezpieczeństwu i umożliwia krótsze czasy montażu. Redukuje to bądź zapobiega przestojom produkcyjnym z wszystkimi ich negatywnymi konsekwencjami.

EJOT® SpringHead – Łeb wkręta ze zintegrowanym elementem sprężującym

Każde połączenie śrubowe traci część siły zacisku po montażu z powodu zjawiska relaksacji. Jeśli wartość siły zacisku spadnie poniżej poziomu krytycznego, następuje utrata połączenia, na przykład w postaci poluzowania, oddzielenia czy braku elektrycznego kontaktu. Można temu zapobiec poprzez podwyższenie elastyczności połączenia śrubowego na przykład dzięki użyciu sprężystego elementu w połączeniu. Innowacyjna geometria EJOT® SpringHead realizuje tę cechę sprężystości i kompensuje w sposób pewny zjawisko osadzania bez dodatkowego konwencjonalnego elementu sprężystego. Sprężystość zintegrowana we łbie wkrętu umożliwia lepsze utrzymanie siły zacisku poddanej wpływowi obciążeń dynamicznych oraz termicznych, jak również stałe utrzymanie kontaktu elektrycznego.

Wkręty z możliwością wykonania EJOT® SpringHead:
- DELTA PT®
- ALtracs® Plus
- wkręty metryczne
Pozostałe geometrie gwintu na zapytanie.

EJOT CONLOK®

Profile spodu łba wkrętu EJOT

 1. EJOT CONLOK® – kontakt elektryczny
 2. EJOT VIBRALOK® – zabezpieczenie przed poluzowaniem połączenia
 3. Uzębienie blokujące - zabezpieczenie przed poluzowaniem połączenia
 4. Uzębienie zwiększające moment niszczący MÜ powyżej wartości 5Nm
 5. EJOT CONLOK®  - krawędź, obręcz skrawająca

Profil spodu łba EJOT CONLOK® charakteryzuje się nieciągłą krawędzią skrawającą z zaczynającym się na trzpieniu wkręta promieniem przejścia. Ilość zębów jest zmienna i zależna od zastosowania lub życzenia klienta. Jedynie zwężająca się na zewnątrz forma jest ustalona.

Zalety:

- pewność wystąpienia elektrycznego kontaktu pomiędzy częścią montowaną i elementem złącznym,

- powierzchnie ochrony antykorozyjnej o grubości do 70 mikronów (farba proszkowa) mogą zostać zdarte,

- podwyższenie wartości momentu montażowego lub luzującego poprzez odpowiednie ukształtowanie zębów.

EJOT VIBRALOK® został rozwinięty jako specjalne zabezpieczenie przed odkręcaniem wkręta podczas występowania wibracji. Niezależne ekspertyzy poświadczają ich znakomite właściwości.

Zalety:

- zwiększenie wartości momentu luzującego,

- zabezpieczenie przed odkręceniem podczas wibracji.