EJOWELD®

Services

Service

Pojęcie service dotyczy nie tylko produktu, ale także wsparcia klienta w jego pomysłach i sposobach realizacji. Naszymi zaletami w serwisie są szybka reakcja oraz elastyczne podejście do rozwiązywania wyzwań klienta. Oferujemy szeroki zakres usług począwszy od studium wykonalności po technologiczne wsparcie podczas startu produkcji. Czy to badanie wstępne, łączenie próbek zgrzewanych, rozwój nowych technologii, elementów łączących, urządzeń montujących, szkolenia, uruchomienia, przeglądy techniczne bądź bieżąca konserwacja, czy remonty – wspieramy naszych klientów w każdej fazie projektów. Nasi eksperci, w razie potrzeb klienta, udzielą wsparcia w ocenie próbek, parametrów czy wyników prób montażowych i jeśli to konieczne zaproponują możliwości ulepszeń. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji!
 

Prace rozwojowe 

Rozwój oznacza dla nas nie tylko stały postęp naszej technologii, produktów czy poszerzenie oferowanego portfolio, lecz także wspólne efektywne powiązanie naszego know-how z Państwa pomysłami i wymaganiami. Już w początkowej fazie Państwa planowania produkcji możemy Państwu dostarczyć dane 3D dotyczące rozwiązań technologicznych, w celu ułatwienia realizacji poprzez symulację stanowiska roboczego. Nasi inżynierowie sprawdzą Państwa wymagania dotyczące hardware’u i software’u, w celu, jeśli to konieczne, dostarczenia indywidualnego rozwiązania. 
Chcą Państwo połączyć nowy zestaw łączonych materiałów? Nasi eksperci przeprowadzą studium wykonalności i dostarczą Państwu nasze rekomendacje dotyczące właściwej technologii, urządzeń montujących czy względnie koniecznego rozwiązania specjalnego. 
 

Szkolenia

System szkoleń EJOWELD zawiera różne moduły, które można wybrać w zależności od potrzeb. Moduł podstawowy zaczyna się poziomem treningowym „operator” i może zostać poszerzony o moduły „konserwacja” oraz „ekspert”. W ten sposób szkolą Państwo swój personel specyficznie do wymagań operowania, utrzymania ruchu, usuwania zakłóceń czy do twórczego tworzenia własnych programów zgrzewania, jak również jakościowego oceniania punktów połączeniowych. 
 

Usługi przy aparaturze montażowej


Uruchomienie: w tej usłudze zawarte jest uruchomienie aparatury montażowej w docelowej lokalizacji produkcyjnej klienta. Obejmuje czynności począwszy od rozpakowania po próby zgrzewania z użyciem robota i stacjonarnego stanowiska roboczego. 
Konserwacja, przeglądy techniczne: Jeśli nie mają Państwo możliwości samodzielnego wykonywania przeglądów technicznych, oferujemy Państwu realizację tychże w ramach dodatkowej umowy. Mogą to być kompleksowe usługi konserwacyjne bądź też ograniczone do pojedynczych czynności. 
Wsparcie technologiczne: Chętnie wspomożemy klienta w uruchomieniu produkcji seryjnej. Nasi eksperci wspomogą Państwa wyszkoloną załogę w sprawnym przejściu z rozruchu próbnego do wytwarzania seryjnego. 
 

Technical Hotline EJOWELD

phone: +49 362 52 42-323
e-mail: service-ejoweld@ejot.com
07.00 a.m. - 17.00 p.m. (local time - CET)