EJOWELD®

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

Różne poziomy monitoringu są dostępne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości punktów połączeniowych. Efektywny system monitoringu jest podstawą dla optymalnego zapewnienia jakości. 
 

Kontrola procesu

Dla pierwszego poziomu kontroli parametry i wartości mierzone są monitorowane i analizowane podczas procesu. Na podstawie wstępnie zdefiniowanych wielkości pomiarowych i ich tolerancji można ustalić odchylenia w procesie i wyciągnąć wnioski dotyczące jakości. Z powodu niezawodności i sprawności procesu ten poziom monitoringu funkcjonuje bardzo efektywnie. 
​​​​​​​

Badania nieniszczące

Drugim poziomem kontroli są badania nieniszczące gotowego już połączenia. Element zgrzewany sprawdzany jest geometrycznie, w celu stwierdzenia właściwej głębokości osadzenia w połączeniu i poprzez to określenia jakości połączenia. Do tychże metod należą również badania ultradźwiękowe oraz rentgenowskie. W ten sposób połączenie może być sprawdzane na istnienie pęknięć czy innych uszkodzeń. 
 

Badania niszczące

Trzeci poziom stanowią badania niszczące. Zasadniczo badania te stosowane są w laboratorium w celu przeprowadzenia identyfikacji parametrycznej oraz rozwoju technologii. Podczas tego procesu, połączone ze sobą, poprzez element zgrzewany, blachy części metalowych, są następnie rozdzielane za pomocą dłuta, wystawiane na dużą siłę aż do zniszczenia poprzez ścinanie, rozciąganie czy rozrywanie. Przekrój poprzeczny strefy połączenia badany jest na istnienie błędów metalurgicznych i mechanicznych, ponadto sprawdzana jest twardość w kilku różnych punktach tejże strefy. Wybór cech, które będą testowane, jak również ich tolerancji, należy ostatecznie do klienta. Nasi technologiczni eksperci oferują wsparcie przy wyborze i zdefiniowaniu cech badanych.