EJOWELD®

System montażu 

Wraz z pojawieniem się technologii EJOWELD® zaistniała po raz pierwszy możliwość zespajania ze sobą elementów wykonanych z różnych materiałów (metal lekki / stal wysokowytrzymała) całkowicie bez obróbki wstępnej (czyszczenie, przygotowanie otworu) przy użyciu zrobotyzowanego systemu zgrzewania tarciowego. 

System montażu składa się z urządzenia montującego, układu transportowego i szafy sterowniczej – wszystko indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb i stosowanych urządzeń peryferyjnych. 

Urządzenie montujące – elastyczna budowa


Głównym elementem wyposażenia jest urządzenie montujące. Jego modułowa budowa z różnymi wymiarami ramienia, modułami dociskowymi, długościami kowadełka czy pozycjami montażowymi na ramieniu umożliwia elastyczne, różnorodne zastosowania. 

Posuw oraz proces zgrzewania tarciowego jest wykonywany poprzez napęd serwomotoryczny. Dostarczanie łączników jest realizowane pneumatycznie i niezależnie od położenia.   

Różne warianty kołnierzy, z lub bez systemu sprzęgającego, poszerzają możliwości zastosowań. 

Podajnik – dla seryjnych zastosowań

Podajnik rotacyjny działa w sposób elektropneumatyczny oraz został zaprojektowany tak, aby wypełniać wszelkie wymagania technologii zgrzewania tarciowego. Potrafi dostarczyć wszystkie dostępne łączniki tarciowe z użyciem odpowiedniego profilu węża gumowego. EJOWELD® oferuje dwie opcje dla zastosowań w produkcji seryjnej.  

System podawania jest dostępny z jednym lub dwoma podajnikami. Dla obu wariantów łącznik jest transportowany poprzez sprężone powietrze na odległość do 25 m pomiędzy podajnikiem i urządzeniem montującym. 

Dla wariantu z dwoma podajnikami, transport obu łączników jest możliwy przy użyciu jednego węża. Dodatkowy moduł w urządzeniu montującym skraca cykl pracy i zaopatruje w jeden typ elementu tarciowego, jeśli jest to wymagane.  

​​​​​​​Szafa sterownicza - budowa

Szafa sterownicza zawiera sterowanie oraz wszystkie konieczne moduły, aby przeprowadzić proces zgrzewania tarciowego, kontrolę funkcji systemowych i zasilić prądem wszystkie komponenty systemu. Pakiety kabli o różnych długościach i kształtach służą do połączenia szafy sterowniczej z urządzeniem montującym. Ponadto oferowane są, jeśli Państwo sobie tego życzą, kompletne zestawy dress-pack do robota. Szafy sterownicze można, zależnie od życzeń klienta, wyposażyć w różnorodne funkcje. Do ich należą przykładowo nadzór użytkownika, obsługa (panel bądź monitor)  lub interfejs do komunikacji z istotniejszymi funkcjami sterowniczymi czy robotami. 
​​​​​​​

Szafa sterownicza – sterowanie 

Intuicyjny panel użytkownika umożliwia właściwie określić parametry procesu zgrzewania tarciowego, skonfigurować urządzenie montujące, ustalić kontrolę parametrów, jak również wykonać ilościową analizę procesu zgrzewania. Struktura i możliwości komunikacyjne odpowiadają współczesnym wytycznym i są już dzisiaj przygotowane dla „przemysłu 4.0”. Pomimo wielości oferowanych funkcji, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje poszerzenia możliwości funkcjonalnych.