EASYboss®

Specyfikacja

 • Właściwości

  • Montaż za pomocą bocznego nakładania
  • Wysoka osiowa obciążalność przez dzięki dużym powierzchniom nośnym
  • Zmniejszenie masy elementu konstrukcyjnego
  • Brak korozji
  • Jednolite momenty dokręcenia
  • Niehaczące elementy
  • Łatwy demontaż bez uszkodzeń
  • Możliwość recyclingu

Kontakt

Ryszard Bar

Hotline

Inżynier zastosowań

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & more on ejot.com

Zarejestruj się, aby uzyskać dane w różnych formatach – modele 3D, rysunki techniczne naszych produktów i inne materiały.
Dodatkowo CAD & more oferuje możliwość zaprojektowania i sprawdzenie zastosowania indywidualnych połączeń z pomocą programów obliczeniowych.


CAD & more

Najbardziej odpowiedni zacisk

Głównym aspektem rozwoju EJOT EASYboss® było stworzenie ulepszonej we wszystkich punktach alternatywy dla dotychczas często stosowanych blaszanych klipsów. Obszarami zastosowań EASYboss® są konstrukcje, w przypadku których nie jest możliwe bezpośrednie wkręcanie. Częstymi przyczynami tego stanu rzeczy są niewystarczające głębokości wkręcenia w elemencie konstrukcyjnym lub inne spowodowane stosowanymi narzędziami. Kolejne zakresy zastosowań to elementy konstrukcyjne o cienkich ścianach z różnych materiałów, przykładowo w cienkich blachach.

Montaż EASYboss® odbywa się bocznie poprzez nałożenie od strony krawędzi lub też przez otwór montażowy. Za pomocą elementu można wyrównać tolerancje położenia otworu. Dla różnych grubości ścianek oraz położenia otworu od krawędzi udostępniono wymiary specjalne. W szczególności w kombinacji z wkrętem EJOT DELTA PT® EASYboss® jest idealnym rozwiązaniem dla bezpośredniego wkręcania w tworzywach sztucznych.