Inżynier projektu
(miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca)Zakres odpowiedzialności: 
 • Koordynacja i nadzór nad projektami z branży Automotive
 • Ocena wykonalności dla nowych zapytań ofertowych
 • Przygotowywanie kalkulacji i ofert
 • Moderowanie i nadzorowanie procesu FMEA

Wymagania: 
 • Ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek mechaniczny lub przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • Praktyczna znajomość metodologii zarządzania projektami oraz systemów zarządzania jakością
 • Samodzielność, komunikatywność oraz asertywność
 • Wysoka motywacja, orientacja na cel, umiejętność analizowania i koordynowania złożonych procesów
 • Doświadczenie uzyskane w branży Automotive będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowej organizacji z ambitnymi zadaniami
 • Możliwość nabycia nowych doświadczeń zawodowych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego z dopisaną klauzulą: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na poniższy adres lub adres e-mail. 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

EJOT Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
tel. +48 451 075 887
tel. +48 343 510 660 wew. 777
infopl@ejot.com 
apietruszka@ejot.com
www.ejot.pl