strona głowna
 


O firmie
Na Świecie
Branże EJOT
Produkty EJOT
Praca
Artykuły prasowe
Logistyka (SCM)
Certyfikaty
Kodeks postępowania
Do pobrania 

 Oświadczenie o ochronie danych EJOT


Stan na dzień 25.05.2018

W pierwszej kolejności, firma EJOT dziękuje za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Również podczas korzystania z naszej obecności w Internecie, ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to wszystkie dane bezpośrednio dotyczące Państwa, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W poniższym oświadczeniu, informujemy Państwa o charakterze, użytkowaniu, celu i ograniczeniach przetwarzania danych. EJOT zapewnia, że gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

1. Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 GDPR [RODO] jest EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

2. Określenie obszaru objętego oświadczeniem o ochronie danych
Strony internetowe EJOT mogą przekierowywać na strony internetowe osób trzecich (takich jak sieci społecznościowe), które nie są wyraźnie objęte niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności danych.

3. Informacje o przetwarzaniu danych poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Wszystkie serwery używane przez EJOT znajdują się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku korzystania z Google Analytics może wystąpić wyjątek (patrz poniżej "10. Korzystanie z narzędzi do analizy sieci").

4. Charakter, zakres i cel zbierania i wykorzystania danych osobowych

Zbieranie danych

Domyślnie EJOT zbiera dane gdy korzystają Państwo z naszej witryny. W przypadku jedynie informacyjnego korzystania z witryny internetowej, co oznacza, że nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam żadnych informacji, zbieramy dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo wyświetlić naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:
- Adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)
- treść wymagania (konkretna strona)
- status dostępu / kod statusu HTTP
- każda przesyłana ilość danych
- strona internetowa, z której przychodzi zapytanie
- przeglądarka
- system operacyjny i jego interfejs
- język i wersja oprogramowania przeglądarki
Na podstawie tych danych nie możemy jednak wyciągać wniosków na temat osób. Dalsze dane osobowe będą przechowywane tylko wtedy, gdy uzyskano Państwa zgodę lub jeśli informacja ta jest konieczna w kontekście rejestracji, wzięcia udziału w loterii lub zawarcia umowy.

Wykorzystywanie danych
Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej EJOT są wykorzystywane wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji klienta oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów i newsletterów, w szczególności tylko w niezbędnym zakresie. Państwa dane mają nam pomóc w ciągłym udoskonalaniu naszych stron internetowych i ułatwianiu korzystania z nich. Wszystkie dane są traktowane ściśle poufnie. Zamówienia rządowe lub administracyjne mogą skutkować ujawnieniem danych osobowych władzom publicznym i agencjom rządowym w zakresie zobowiązań prawnych. Ujawnianie danych stronom trzecim ma jedynie miejsce dla firm partnerskich i usługodawców, o ile taki obowiązek wynika z umowy i tylko w niezbędnym zakresie. Dotyczy to na przykład działania strony internetowej lub przetwarzania zamówień. W przypadku ujawnienia danych osobowych, firmy partnerskie i dostawcy usług są starannie wybierani i wybierani przez nas, są związani naszymi instrukcjami, podlegają regularnym kontrolom i zobowiązują się do zachowania poufności. W razie konieczności zawierane są z nimi umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

5. Korzystanie z naszych e-sklepów (o ile są oferowane na stronie internetowej)
Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszych e-sklepach, konieczne jest, aby do zawarcia umowy utworzyć konto klienta i podać Państwa dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji Państwa zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji zamówień, takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu są oznaczone osobno. Dalsze informacje są dobrowolne. Przetwarzamy dane dostarczone przez Państwa w celu przetworzenia Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do naszego banku a adres wysyłki do firmy logistycznej. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera (b) RODO. Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

6. Usługi CAD & more (o ile jest to oferowane na stronie internetowej)
EJOT utrzymuje obszar usług online "CAD & more" dla klientów działu przemysłowego EJOT. Aby z niego skorzystać, należy najpierw się zarejestrować i naszej strony. Ponieważ przekazujemy Państwu wiarygodne informacje, musimy najpierw zweryfikować Państwa tożsamość. Wymagane są obowiązkowe wpisy, takie jak zwrot grzecznościowy, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu i nazwa firmy. Gdy są Państwo zalogowani, informują nas Państwo o tym, które pliki są przez Państwa pobierane i jakich obliczeń Państwo dokonują. Dlatego nasze siły sprzedaży są w stanie optymalnie Państwa wesprzeć.

7. Newsletter (o ile jest oferowany na stronie internetowej)
Aby być na bieżąco z EJOT, można zapisać się do bezpłatnego newslettera na naszej stronie internetowej. Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tak zwanej procedury podwójnego wyboru. Oznacza to, że po zarejestrowaniu, wyślemy Państwu wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Ponadto, przechowujemy Państwa używane adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Państwa rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie Państwa o możliwym niewłaściwym użyciu Państwa danych osobowych.
Dane podane podczas rejestracji w newsletterze będą wykorzystywane wyłącznie do administrowania newsletterem, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze wykorzystanie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera (a) RODO. Istnieje również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych w związku z newsletterem. Można to zrobić we własnym zakresie, klikając przycisk "rezygnuj z subskrypcji newslettera" w samym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@ejot.com lub dataprotection@ejot.com.
Oceniamy zachowanie użytkownika w wysyłanym przez nas newsletterze zgodnie z przepisami o ochronie danych i otrzymujemy między innymi potwierdzenie odbioru i odczytania, a także informacje o linkach, na które klikają osoby korzystające z newslettera, takie jak liczba kliknięć, data i godzina.

8. Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy (o ile są oferowane na stronie internetowej)
Aby skontaktować się z EJOT, można napisać do nas e-mail lub wysłać nam swoje dane kontaktowe w odpowiednim formularzu kontaktowym. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i przedyskutowania Państwa próśb lub wątpliwości.
Jeśli wyślą nam Państwo zgłoszenie pocztą elektroniczną, potraktujemy dostarczone przez Państwa dane w ścisłej tajemnicy i przetworzymy je w niezbędnym zakresie. Jeśli dostaną Państwo pracę, będziemy zapisywać dalsze wymagane dane, takie jak imię, nazwisko i data urodzenia. Jeżeli nie zdecydujemy się zatrudnić Państwa, Państwa dane zostaną usunięte po uzasadnionym upływie czasu zgodnie z przepisami o ochronie danych, chyba że zgodzą się Państwo na włączenie do naszego rejestru talentów.

9. Wykorzystanie plików cookie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej pliki cookies są przechowywane na Państwa komputerze. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Państwa i które dostarczają nam pewnych informacji. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputery. Służą one temu, by oferta internetowa była bardziej nastawiona na użytkownika i skuteczniejsza.
Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:
- Tymczasowe pliki cookies: Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki można przypisać do sesji współdzielonej. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
- Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. W dowolnym momencie można usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń Państwa przeglądarki.
Można skonfigurować Państwa ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić zaakceptowania plików cookies stron trzecich lub wszystkich plików cookies. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.
Prosimy również zwrócić uwagę na informacje na temat plików cookies poniżej "10. Korzystanie z narzędzi do analizy sieci".

10. Korzystanie z narzędzi do analizy sieci
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analitycznego udostępnianego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki Cookies", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę Państwa korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez Państwa są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy pamiętać, że na tej stronie używamy funkcji "Aktywacja anonimowości IP" (tzw. maskowanie IP) poprzez dodanie kodu "anonymizelp", dzięki czemu Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu EJOT jako operatora tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia EJOT dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.
Adres IP udostępniony przez Państwa przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
Można zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może to uniemożliwić pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto, można uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z Państwa korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki zdobytym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera (f) RODO.

11. Używanie wtyczek społecznościowych
EJOT obecnie nie używa żadnych wtyczek społecznościowych.

12. Informacje o zabezpieczeniach i objaśnienia
EJOT dąży do ochrony gromadzonych przez nas danych przed wszelkiego rodzaju wpływem, na przykład przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, które dostosowujemy do aktualnego stanu techniki. Ponadto, wszyscy pracownicy i inni pośrednicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych.

13. Państwa prawa

Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- prawo dostępu (art. 15 RODO)
- prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
- prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
- prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
- prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Na Państwa żądanie, EJOT przekaże Państwu informacje o tym, czy i jakie dane osobowe zebraliśmy o Państwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawsze dążymy do bieżącego i bezbłędnego zbierania danych. Jeśli, pomimo naszych starań, aby dane były dokładne i aktualne, EJOT zebrał nieprawidłowe informacje, poprawimy je jak najszybciej, na żądanie. Można wysłać swoje aplikacje na następujący adres e-mail: datenschutz@ejot.com lub dataprotection@ejot.com
Mają Państwo również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

14. Zmiana oświadczenia o ochronie danych
W związku z postępem przetwarzania danych i związanymi z nim zmianami prawnymi, jesteśmy zobowiązani do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Należy zawsze pamiętać o aktualnej wersji naszego oświadczenia o ochronie danych.

15. Dostępność urzędnika ds. ochrony danych
Jeśli mają Państwo pytania, sugestie lub skargi dotyczące ochrony danych związanych z EJOT i stronami internetowymi używanymi przez EJOT, prosimy skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. ochrony danych:
datenschutz@ejot.com
dataprotection@ejot.com

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Jeżowska 9, PL 42-793 Ciasna jest możliwy pod adresem email: ereinert@ejot.com


Nowości
JBS-R EcoTek
teleskopowy łącznik do mocowania trmoizolacji spadkowej na dachu płaskim
Nowy katalog EJOT Systemy mocowania lekkiej obudowy ścian i dachów 2020\21!

Pobierz katalog [16MB]
EJOT Iso-Bar
Nowoczesne akcesoria dla systemów ETICS
Archiwum nowości
© Copyright EJOT 2021   Strona główna   Polityka Prywatności   Warunki sprzedaży towarów   Kontakt   Drukuj do góry
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji