Referent ds. handlowych


Zakres odpowiedzialności:
 • Obsługa dostawców zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami
 • Utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi dostawcami
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień
 • Nadzór nad terminowością realizacji zadań działu zakupów
Wymagania:  
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość zasad handlu zagranicznego
 • Umiejętność organizacji pracy, samodzielność
 • Umiejętności szybkiego uczenia się
 • Bardzo dobra obsługa komputera
Oferujemy: 
 • Pracę w międzynarodowej organizacji z ambitnymi zadaniami
 • Możliwość nabycia nowych doświadczeń zawodowych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę, atrakcyjny pakiet socjalny
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego z dopisaną klauzulą: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na poniższy adres lub adres e-mail. 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

EJOT Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
tel. +48 728 938 832
infopl@ejot.com 
awrobel@ejot.com
www.ejot.pl