Pozytywny wynik badań wkrętów ościeżnicowych EJOT

​​​​​​
Wkręty ościeżnicowe firmy EJOT poddano wszechstronnemu badaniu w instytucie EPH w Dreźnie, aby udokumentować ich przydatność do montażu antywłamaniowego okien i drzwi.
 
Około 40% wszystkich włamań jest nieudanych. Istotny udział w tym wyniku ma ulepszona technologia antywłamaniowa okien i drzwi. Oprócz wyposażenia okien i drzwi w okucia i szyby antywłamaniowe , duże znaczenie ma również ich montaż przy użyciu odpowiednich łączników.

Rolę odpowiednich łączników spełniają wkręty ościeżnicowe firmy EJOT. Aby udokumentować ich przydatność do montażu antywłamaniowych okien i drzwi, w instytucie EPH w Dreźnie przeprowadzono wszechstronne badania. Przedmiotem tych badań było zamocowane przy pomocy wkrętów ościeżnicowych firmy EJOT okno rozwierno-uchylne. Laboratorium Projektów i Badań, w skrócie EPH, posiada odpowiednią akredytację i doświadczenie do przeprowadzania takich badań.

W badaniu wybrano najmniej korzystny wariant - zastosowano okno bez wzmocnienia stalowego, typowego rozwiązania dla okien z tworzywa sztucznego, a zamiast tego zamocowano tylko dwa usztywniające profile z aluminium. Dzięki temu, obciążenia przy próbie włamania przenoszone są w pełnym zakresie na łeb wkrętu. Antywłamaniowe okno zamocowano do celów testowych za pomocą wkrętów ościeżnicowych EJOT do ramy z litego drewna.

Badania przeprowadzono zgodnie z normą DIN EN 1627. W okno uderzano wielokrotnie za pomocą podwójnych opon o masie 50 kg. Okno pozostało na swoim miejscu, nie doszło do żadnych odchyleń czy przesunięć. Wynik był zadowalający. Po badaniach z wykorzystaniem obciążeń statycznych i dynamicznych przeprowadzono wymagane w normach badań, trzy próby włamania trwające po trzy minuty, przy użyciu śrubokrętów, kleszczy i łomów. Celem badania było podważenie profilu z tworzywa sztucznego przy łbie wkrętu ościeżnicowego.

I w tym wypadku elementy mocujące nie zawiodły. Mimo użycia dużej siły fizycznej przez inżynierów przeprowadzających badanie, okno pozostało w tej samej pozycji co przed badaniem. Warto odnotować, że podczas próby włamania, złamaniu uległy dwa śrubokręty.

Należy pamiętać, że planując zakup antywłamaniowych okien, powinniśmy zadbać o montaż z udziałem wkrętów odpowiednich wkrętów łączników np. wkrętów ościeżnicowych firmy EJOT, które posiadają świadectwo badań odporności na włamanie RC2.